Monthly Archives: oktober 2016

//oktober

Rädda Löwet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting står i begrepp att besluta om framtiden för  närakuterna i länet. 17 närakuter föreslås bli 12. Landstinget räknar därmed att frigöra 261 miljoner kronor att använda i den framtida närakutsstrukturen. I det tjänstemannaförslag som nu tas fram finns inte Löwenströmska närakuten med över de närakuter som skall bevaras. [...]

2016-10-27T15:25:06+02:00oktober 27th, 2016|Categories: Kommunpolitik|Tags: , , , , , |

Fortsatt nattvandring

Nu är Väsbys politiker återigen igång med de vuxenvandringar som startade upp i våras. Tillsammans med föräldrar och föreningar går vi ut på fredagkvällar och stärker vuxennärvaron i Väsby för ökad trygghet. Vandringarna kommer att anordnas under hela hösten och fram till jul. Självklart var VäsbyVänstern med och vandrade redan vid första tillfället.  

2016-10-17T13:37:08+02:00oktober 17th, 2016|Categories: Kommunpolitik, Partiförening|Tags: , , |

Vi vill göra skillnad tillsammans med dig!

Vill du vara med och påverka politiken? Här i Väsby heter föreningen VäsbyVänstern. Som medlem kan du vara med på VäsbyVänsterns medlemsmöte som äger rum ungefär en gång per månad. På möten kan du diskutera, fatt beslut, påverka vår politik och delta i olika utåtriktade arrangemang. Vad vi gör styrs av våra medlemmars intressen. Som [...]

2016-10-18T14:16:25+02:00oktober 12th, 2016|Categories: Partiförening|Tags: , , , |