Dags att nominera till kommunala uppdrag!

/, Partiförening/Dags att nominera till kommunala uppdrag!

Nu är det dags att nominera dig själv eller andra personer du vill skall ha politiska uppdrag för Vänsterpartiet i Väsby under nästa mandatperiod. Vänsterpartiet kommer ha representation i alla nämnder, styrelser och utskott.

Eftersom den slutgiltiga politiska strukturen ännu inte är beslutad kommer nomineringarna utgå från den struktur som finns idag.

Även om nämnderna kan komma att se lite annorlunda ut jämfört med idag så är det viktigt att valberedningen får in namn på de personer som är intresserade av politiska uppdrag samt får information om vilket politiskt område de är intresserade av.

Varje nominering behövs! Nomineringarna ger valberedningen möjlighet att lägga fram riktigt bra förslag som har stöd hos medlemmarna.

Ersättarplats i kommunstyrelsen
Det första nomineringen valberedningen behöver ha in är till ersättarplatsen i Kommunstyrelsen. Vill du nominera en kamrat eller är du själv intresserad av att sitta som ersättare i Kommunstyrelsen?

Skicka din nominering till valberedningen via e-post till Anders Anagriusanders.anagrius@gmail.com. Senast den 28 september behöver din nominering vara valberedningen tillhanda.

Valberedningen kommer presentera sitt förslag till ersättare på medlemsmötet den 2 oktober. Det är sedan medlemsmötet som fattar beslutet om vem de vill tillsätta.

Det går bra att nominera sig själv eller andra fram till medlemsmötet men nomineringar inskickade efter 28 september bereds inte av valberedningen.

Tänk på att de du nominerar skall vara tillfrågade.

Övriga politiska uppdrag
Vill du nominera en kamrat eller är du själv intresserad av ett politiskt uppdrag under kommande mandatperiod?

Skicka din nominering till valberedningen via e-post till Anders Anagriusanders.anagrius@gmail.com. Senast den 4 november behöver din nominering vara valberedningen tillhanda.

Det går bra att nominera sig själv eller andra fram till medlemsmötet men nomineringar inskickade efter 4 november bereds inte av valberedningen.

Tänk på att de du nominerar skall vara tillfrågade.

Utgå från denna mandatperiods uppdrag när du nominerar:
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och äldrenämnden
Miljönämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Styrelsen för Väsbyhem
Kommunstyrelsens Allmänna utskott
Miljö- och planutskottet
Teknik- och fastighetsutskottet
Integrations- och arbetsmarknadsutskottet
Käppalaförbundet
StrSthlm
Funktionsrättsrådet
Pensionärsrådet
Rådet för medborgardialog
Namnberedningen

Vad innebär det att ha ett politiskt uppdrag?
För frågor om vad det innebär att ha ett politiskt uppdrag så kontaktar du valberedningen, Anders Anagriusanders.anagrius@gmail.com

2018-09-19T18:04:45+02:00september 19th, 2018|Categories: Kommunpolitik, Partiförening|Tags: , , |