Politiska företrädare

/Politiska företrädare
Politiska företrädare2019-03-21T14:19:55+01:00

Förtroendeuppdrag 2019 – 2022

Anders Rosén
Gruppledare
Kommunfullmäktige, ordinarie
Kommunstyrelsen, ordinarie
Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie
KS Näringslivs- och kompetensutskott, ordinarie
KS Miljö- och planutskott, ordinarie
Funktionsrättsrådet, ersättare
Samråd finsk förvaltning, ersättare

E-post: anders.rosen@upplandsvasby.se

Karin Lindh
Kommunfullmäktige, ordinarie
Utbildningsnämnden, ordinarie
Pensionärsrådet, ersättare

E-post: karin.lotten@gmail.com

Leif Bejhed
Kommunfullmäktige, ordinarie
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Rådet för medborgardialog
Vigselförättare

E-post: leif.bejhed@upplandsvasby.se

Päivi Verdier
Kommunfullmäktige, ordinarie
Kommunstyrelsen, ersättare
Omsorgsnämnden, ordinarie

E-post: paivi.verdier@gmail.com

Kamal Schtaie
Kommunfullmäktige, ersättare
Socialnämnden, ordinarie

E-post: kamal@schtaie.se

Sofia Kanestad
Kommunfullmäktige, ersättare
Socialnämnden, ersättare

E-post: sofiakanestad@gmail.com

Magnus Krantz
Styrelsen för AB Väsbyhem, ersättare

E-post: magnusmk.88@gmail.com

Gabriela Galvez Flores
Utbildningsnämnden, ersättare

E-post: gabrielagalvez08@gmail.com

Ali Bozorg
Bygg- och miljönämnden, ersättare

E-post: ali67b@yahoo.com

Yadollah Biglari
Valnämnden, ordinarie

E-post: yadollah.biglari@gmail.com

Karin Rosberg
Namnberedningen

E-post: karin@karinrosberg.se

Azizeh Vatandoust
Nämndeman, ordinarie

E-post: azizehvat@gmail.com

Marcela Dimander
Nämndeman, ordinarie

E-post: marcela76alb@hotmail.com