Politiska företrädare

/Politiska företrädare
Politiska företrädare 2018-03-15T10:17:19+00:00

Förtroendeuppdrag 2014 – 2018

Anders Rosén
Kommunalråd
Gruppledare
Kommunfullmäktige, ordinarie
Kommunstyrelsen, ordinarie
Allmänna utskottet, ordförande
Handikapprådet, ordförande
Byggnadsnämnden, ersättare
Miljö- och planutskottet, ersättare
Trafik- och fastighetsutskottet, ordinarie
Budgetberedning
Käppalaförbundet
Kommunförbundet Stockholms län, ersättare
Styrgrupp för kommunövergripande skolutveckling, ordinarie
Styrgrupp för biblioteks- och kulturlokaler, ordinarie

E-post: anders.rosen@upplandsvasby.se

Ulrika Mårtensson
Kommunstyrelsen, ersättare
Integration- och arbetsmarknadsutskottet, vice ordförande

E-post: ulrika843@gmail.com

Leif Bejhed
Kommunfullmäktige, ordinarie
Kommunstyrelsen, ersättare
Kultur- och fritidsnämnden, ordförande
Allmänna utskottet, ersättare
Styrgrupp för biblioteks- och kulturlokaler, ordinarie
Vigselförättare

E-post: leif.bejhed@upplandsvasby.se

Ali Bozorg
Byggnadsnämnden, ordinarie

E-post: ali67b@yahoo.com

Magnus Krantz
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare

E-post: magnusmk.88@gmail.com

Kamal Schtaie
Social- och äldrenämnden, vice ordförande
Kommunfullmäktige, ersättare
Valnämnden, ordinarie

E-post: kamal@schtaie.se

AnnMarie Johansson Sahlin
Social- och äldrenämnden, ersättare

E-post: annmarie.js@bredband.net

Flerida Martinez
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordinarie

E-post: fleridamm@gmail.com

Sofia Kanestad
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ersättare

E-post: sofiakanestad@gmail.com

Karin Lindh
Kommunfullmäktige, ordinarie
Utbildningsnämnden, ordinarie
Pensionärsrådet, ersättare

E-post: karin.lotten@gmail.com

Eva Larson
Utbildningsnämnden, ersättare

E-post: evaklarson@gmail.com

Yadollah Biglari
Kommunfullmäktige, ordinarie
Valnämnd, ersättare

E-post: yadollah.biglari@gmail.com

Päivi Verdier
Styrelsen för AB Väsbyhem, ordinarie
Kommunfullmäktige, ersättare

E-post: paivi.verdier@upplandsvasby.se

Maria Boman
Styrelsen för AB Väsbyhem, ersättare

E-post: maria.boman2@comhem.se

Azizeh Vatandoust
Nämndeman, ordinarie

E-post: azizehvat@gmail.com

Marcela Dimander
Nämndeman, ordinarie

E-post: marcela76alb@hotmail.com