Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2020-03-11T08:00:08+01:00

VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen 2020

Ulrika Mårtensson, ordförande
Studieansvarig, Medlemsansvarig
E-post: ulrika843@hotmail.com

Magnus Krantz, ordinarie ledamot,
vice ordförande
E-post: magnusmk.88@gmail.com

Eva Larson, kassör
E-post: evaklarson@gmail.com

Tove Ovsiannikov, ordinarie ledamot
Sekreterare,  internfeministiskt ansvarig
E-post: tove.ovsiannikov@hotmail.se

Simon A Thurfjell, ordinarie ledamot
Utåtriktade aktiviteter
E-post: simon.thurfjell.andersson@gmail.com

Faranak Mokhberi, ersättare
E-post: faranak.mokhberi@gmail.com

Flerida Martinez, ersättare
E-post: fleridamm@yahoo.com

Kent Bulow, ersättare
E-post: 

Kamal Schtaie, ersättare
Kommunikationsansvarig
E-post: kamal@schtaie.se