Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2018-12-18T13:40:48+00:00

VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen

Kamal Schtaie, ordförande
Ansvarig för utåtriktade aktiviteter
E-post: kamal@schtaie.se

Ulrika Mårtensson, vice ordförande
Studieansvarig
E-post: ulrika843@hotmail.com

Eva Larson, kassör
E-post: evaklarson@gmail.com

Flerida Martinez, ordinarie ledamot
Medlemsansvarig
E-post: fleridamm@yahoo.com

Päivi Verdier, ordinarie ledamot
E-post: paivi.verdier@kommunal.se

Magnus Krantz, ordinarie ledamot
Kommunikationsansvarig
E-post: magnusmk.88@gmail.com

Tove Ovsiannikov, ersättare
Internfeministisktansvarig
E-post: tove.ovsiannikov@hotmail.se

Leif Bejhed, ersättare
Medlemsansvarig
E-post: leif.bejhed@upplandsvasby.se