Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2019-03-21T14:10:28+01:00

VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen

Ulrika Mårtensson, ordförande
Studieansvarig
E-post: ulrika843@hotmail.com

Kamal Schtaie, vice ordförande
Medlemsansvarig 
E-post: kamal@schtaie.se

Eva Larson, kassör
E-post: evaklarson@gmail.com

Faranak Mokhberi, ordinarie ledamot
Internfeministiskt ansvarig
E-post: faranak.mokhberi@gmail.com

Tove Ovsiannikov, ordinarie ledamot
Sekreterare,  internfeministiskt ansvarig
E-post: tove.ovsiannikov@hotmail.se

Päivi Verdier, ordinarie ledamot
E-post: paivi.verdier@gmail.com

Simon A Thurfjell, ordinarie ledamot
Kommunikationsansvarig, utåtriktade aktiviteter
E-post: simon.thurfjell.andersson@gmail.com

Magnus Krantz, ersättare
Kommunikationsansvarig, utåtriktade aktiviteter
E-post: magnusmk.88@gmail.com

Flerida Martinez, ersättare
E-post: fleridamm@yahoo.com