VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen 2021

Ulrika Mårtensson, ordförande
Studieansvarig, Medlemsansvarig
E-post: ulrika843@hotmail.com

Magnus Krantz, ordinarie ledamot
Utåtriktat och kommunikation
E-post: magnusmk.88@gmail.com

Eva Larson, kassör
E-post: evaklarson@gmail.com

Tove Ovsiannikov, ordinarie ledamot
Vice ordförande,  internfeministiskt ansvarig
E-post: tove.ovsiannikov@hotmail.se

Kamal Schtaie, ordinarie ledamot
Utåtriktat och kommunikation
E-post: kamal@schtaie.se

Simon A Thurfjell, ersättare
Utåtriktade aktiviteter
E-post: simon.thurfjell.andersson@gmail.com

Faranak Mokhberi, ersättare
E-post: faranak.mokhberi@gmail.com

Flerida Martinez, ersättare
E-post: fleridamm@yahoo.com