VäsbyVänstern – Vänsterpartiet i Upplands Väsby

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vi i Väsbyvänstern är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga och ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva i samverkan med andra.

Styrelsen

Kamal Schtaie, ordförande och kommunikationsansvarig

E-post: kamal@schtaie.se

Maria Boman, vice ordförande och medlemsansvarig
E-post: maria.boman2@comhem.se

Fredy Duran, kassör
E-post: fredy@duran.nu

Flerida Martinez, ordinarie och medlemsansvarig
E-post: fleridamm@yahoo.com

Ulrika Mårtensson, ordinarie och studieansvarig
E-post: ulrika843@hotmail.com

Päivi Verdier, ordinarie
E-post: paivi.verdier@upplandsvasby.se

Leif Bejhed, ersättare
E-post: leif.bejhed@upplandsvasby.se

Mina Rasti, ersättare och feministiskt ansvarig

E-post: mrasti@hotmail.com