06.1 Motion om att stärka kulturens roll i samhällsbygget