Feline Flodin, Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting och Kamal Schtaie, ordförande Väsbyvänstern skriver i tidningen ”Vi i Väsby”.
Den borgerliga minoritet som styr landstinget planerar att dra ner på busstrafiken. Trots att de visste att det inte fanns någon majoritet för en höjning av månadskortet, valde de att gå till fullmäktige med en budget som saknade finansiering. Nu vill de därför låta resenärerna betala notan, genom i…ndragen trafik. Det är oansvarigt, och oacceptabelt. Många av oss i länet, och så även här i Upplands Väsby, kommer att drabbas hårt.

I Upplands Väsby kommer buss 531, 533, 534 och 535 få minskad turtäthet, från 30-minuterstrafik till 60-minuterstrafik större delen av dygnet, om de borgerligas förslag går igenom. Buss 533 och 534 kommer att köra med halvtimmestrafik under högtrafiken istället för som idag i 15-minuterstrafik. Förslaget gör även gällande att buss 535 inte ska trafikera Kyrkvägen.

Vänsterpartiet vill att fler reser kollektivt, och då måste antalet turer bli fler. Fler måste också ha råd med biljetterna – idag är det många som inte har råd att köpa månadskort eller enkelbiljett. Därför föreslår Vänsterpartiet lösningar för att fler ska kunna resa med kollektivtrafiken. Vi vill ha enhetstaxa, och dessutom avgiftsfri kollektivtrafik för barn upp till 12 år hela dygnet och för pensionärer i lågtrafik. Vi vill också ha fria resor för de som åker med färdtjänst, och att SL-kortet ska gälla i skärgårdstrafiken. För att kunna genomföra detta, föreslår vi en höjning av skatten med 25 öre. Detta ger alla länets invånare möjlighet att resa, oavsett var man bor – det är solidaritet.

25 öre mer i skatt innebär att den som tjänar 20 000 kr i månaden betalar 50 kr mer, jämfört med borgarnas förslag om att höja SL kortet med 100 kr. Bara den som tjänar över 40 000 kr i månaden, eller kör bil istället för att åka kollektivt, vinner på borgarnas höjning av månadskortet med 100 kronor.

Det förslag till budget som Vänsterpartiet lade fram i landstingsfullmäktige hade gett 400 miljoner mer att satsa på utökad kollektivtrafik. Budgetförslaget är till stora delar finansierat genom omfördelningar: vi flyttar pengar från dyra konsultarvoden, administration, politikerarvoden, och förmånsbilar, till satsningar inom kollektivtrafik och sjukvård. Med vår politik skulle alla bussar fortsätta att gå, och det skulle finnas fler att välja på.
Detta är att ta ansvar för kollektivtrafiken, och det gör Vänsterpartiet.

Feline Flodin, Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting
Kamal Schtaie, ordförande Väsbyvänstern