Tillsammans med de andra partierna i majoritet har vi har avsatt två miljoner kronor specifikt i budgeten för trygghetsskapande åtgärder. Pengar som skall gå till anställning av en fritidsfältare, längre öppettider på fritidsgårdarna och sommarjobb. Nu omsätts  700 000 kronor av dessa pengar till praktisk handling när kommunen anställer den nya fritidsfältaren.

När ungdomarna vid årets ”Ung i Väsby” diskuterade trygghet blev det tydligt att de önskade sig fler fältare. Det är något som även fältarna ser behovet av. Därför känns det extra roligt när kommunen nu går ut med en jobbannons för tjänsten och står i begrepp att anställa en ny fältare med särskilt ansvar för spontanidrott.

Jag är glad över att vi har kunnat tillsätta extra medel för trygghetsskapande åtgärder . Nu anställs en fältare till, något som ligger helt i linje vad ungdomarna önskade sig under ”Ung i Väsby”. Det är mycket viktigt för tryggheten med fler vuxna på stan, säger Leif Bejhed (V), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.