Nyhetsbrev februari 2015

Stadsplanefrågor har tagit mycket plats i det kommunalpolitiska arbetet efter jul. Vi vill hålla en hög takt med bostadsbyggande och Vänsterpartiet bevakar att det sker med en hög andel hyresrätter. Det är framförallt viktigt för våra ungdomar och alla andra [...]