Kalendarium för 2024

Styrelsemöten:

15/2, klockan 18-19

21/3, klockan 18-19

18/4, klockan 18-19

23/5, klockan 18-19

 

Kommunal grupp:

22/2, klockan 19-20

21/3, klockan 19-20

18/4, klockan 19-20

23/5, klockan 19-20

 

Medlems- och årsmöten:

8/2, klockan 18: Medlemsmöte med föreläsning av Maria Wallstam, forskare och författare, om svensk bostadspolitik

3/3, klockan 13-15: Årsmöte.

 

Datum för fler medlemsmöten utannonseras efter årsmötet.