Under kommunstyrelsens möte i tisdags fattades det beslut om budgeten för 2017. Nu satsar Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys bästa 6 miljoner kronor på trygghet i kommunen. Dessa pengar ska bland annat användas till utökade öppettider på fritidsgårdar och ett trygghetspaket för Messingen och stationsområdet.

-Messingens möjligheter ska tas tillvara. Vi behöver en öppen mötesplats som kan bli ett trygghetsnav i stationsområdet. Ungdomar ska vara välkomna och mötas av kompetenta fritidsledare istället för väktare, säger kommunalråd Anders Rosén (V).