I söndags var VäsbyVänsterns ordförande Kamal Schtaie och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Leif Bejhed (V) på besök på det muslimska kulturcentrum som finns här i Väsby. Föreningen består av cirka 500 medlemmar och de är ungefär lika många män som kvinnor. Den lokal som de nu hyr av kommunen har de vuxit ur och de är därför på jakt efter en ny lokal. Gärna ovan jord, istället för som nu i en källare. De ser framför sig en lokal som är bättre lämpad för att organisera sitt kulturella- och sociala arbete. Föreningens medlemmar betonade noga att deras verksamhet och sociala arbete är öppet för alla människor oavsett tro. Både Kamal och Leif kände sig inspirerade av medlemmarnas stora engagemang för sin verksamhet.