Igår fick vi den moderatledda koalitionens budgetförslag presenterat för oss Väsby. Det blev en svart och sorglig dag för Väsby.

Här är ett urval av nedskärningar gällande 2019:

 • Bibliotek – 859 tkr
 • Ingen läsfrämjare för unga -350 tkr
 • Totalstopp för Väsby friluftsområde – 1 800 tkr
 • Minskade öppettider på Öppen förskola – 700 tkr
 • Tre tjänster bort från den öppna ungdomsverksamheten på Vega och NAV1 – 1 500 tkr
 • Ingen bostadssocial samordnare – 1 200 tkr
 • Ingen trygghetsvärd i idrottshallar – 500 tkr
 • 50 stycken färre platser på kulturskolan – 350 tkr
 • 18 stycken tjänster bort på kommunledningskontoret. Total nedrustning av ledning för ekologisk och social hållbarhet befaras. Kraftigt minskade resurser för kommunikation med medborgarna. 
 • Senareläggning av upprustning fotbollsplaner och konstgräs – 3 300 tkr
 • Tre tjänster bort på familjecentral och familje- och skolservice – 1 200 tkr
 • Slopad satsning på skatepark – 1 000 tkr


Samtidigt sänks skatten så att kommunen förlorar drygt 10 mkr.

Samtidigt höjs arvoden för kommunalråden med 600 tkr.

Men än är det bara förslag. Hjälp till att bilda opinion. Säg ifrån!

Nej Väsby kan bättre. Vi rödgröna kommer att lägga en budget som satsar på Väsby.

Anders Rosén, gruppledare Vänsterpartiet i Upplands Väsby