Stockholmsregionen och Upplands Väsby växer kraftigt. Samtidigt är bostadsbristen ett stort problem, unga vuxna kan inte flytta hemifrån, företag har svårt att rekrytera arbetskraft och integrationen av nyanlända försvåras. Bostad är en social rättighet som ska garanteras alla. Utan bostad är det svårt att ha ett bra liv i övrigt. Marknadskrafterna förmår inte lösa problemet. Det har under flera decennier byggts för lite och för dyrt. Därför behövs en aktiv statlig, regional och kommunal politik som driver på.

På medlemsmöte den 2 mars antogs vårt nya bostadspolitiska program. I programmet visar VäsbyVänstern vad som kan göras på lokal nivå i kommunen. Kommunen kan med aktivt planarbete, med Väsbyhem som starkt allmännyttigt bostadsbolag och ett utvecklat samarbete med aktörerna på byggmarknaden bygga cirka 5 000 nya lägenheter fram till 2022.

Vi vill dämpa den starkt överhettade bostadsmarknaden genom att bygga en högre andel hyresrätter. Man ska inte behöva ha ett flermiljonkapital för att komma in på bostadsmarknaden. Priserna måste pressas genom att främja konkurrens och släppa in mindre byggföretag, genom smarta lösningar och genom återupprättande av en statlig bostadspolitik som ger rättvis finansiering av olika boendeformer.
Programmet i sin helhet hittar du här.