Forum för intern debatt: Karin Rosberg

Karin Rosberg tycker till och säger sitt om det omdebatterade projektet kring Väsby entré. Karin Rosberg 27 februari 2023 Om Väsby entré Det nya kommunstyret signalerar att det ska göras omtag i planeringen av Väsby entré. Enligt min mening har [...]