Leif Bejhed (V) gick upp i talarstolen under kvällens budgetdebatt och redogjorde för de många och stora satsningar som genomfördes under hans tid som ordförande för Kultur- och fritidsnämnden. Satsningar som de rödgröna vill fortsätta, vilket står i tydlig kontrast till de nedskärningar som Väsbyalliansen gör i sin budget:

Barn och ungdomars hälsa bestäms i stor utsträckning av socioekonomiska faktorer så som uppväxtvillkor och föräldrars utbildningsnivå. Dessa orättvisor riskerar att följa med upp i vuxenlivet och bli bestående. Hälsa under barndomen har även stor betydelse för skolresultat, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för huruvida ungdomar hamnar i kriminalitet eller inte.

För Vänsterpartiet är det mycket viktigt med en välfungerande fritid för alla. En fritid som inte skall avgöras av var du bor eller hur mycket pengar dina föräldrar har i plånboken.

I den avgående majoriteten har Vänsterpartiet ansvarat för Kultur- och fritidsnämnden med mottot att vi vill att Väsby ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i.

Vi gjorde under den gångna mandatperioden många och stora satsningar som tydligt visar på betydelsen av ett rikt kultur- och fritidsliv i Väsby.

Under de fyra åren V, S, MP och VB satt i majoritet:

 • Öppnades Väsbys Kulturskola
 • Scenhusets program utvecklades
 • Tillsattes en lässtrateg
 • Utökades bibliotekets mångfaldsverksamhet

Det har också varit viktigt för oss att skapa möjligheter för alla att idrotta och röra på sig.

Vi har därför även satsat på:

 • Det nya ridhuset i Sättra
 • Tak över uterinken och renovering av ishallen
 • Utveckling av Väsby Friluftsområde – Kairo – Sättra – Runby
 • Utegym
 • Fritidsbanken
 • Spontanidrottsanläggningar
 • Motionsspår, belysning, pump-track, OCR-bana
 • Aktivitetspark i Vilunda
 • Anlägga en ny fotbollsplan
 • Beslutat om att bygga en multihall i Vikskolan.
 • Ta tag om frågan för en inomhuslösning för fotbollen.
 • Vi tog det första spadtaget för en skatepark i Smedby.

Vi satsade även stort på ungdomsverksamheten:

 • Vi tog ett samlat grepp om kommunens ungdomsverksamhet.
  • Återtagande av fritidsgårdar
  • NAV1

De rödgröna fortsätter att satsa inom området kultur och fritid och visar tydligt i sin budget att barn, ungdomar, fritid, föreningsliv och kultur är viktigt och prioriterat.

Den styrande minoriteten gör tvärtom!

Minoriteten:

 • Stoppar utvecklingen av Väsby Friluftsområde
 • Stoppar utvecklingen av Väsby idrottsstad och har aviserar att en ny multihall inte kommer att byggas.
 • Gör neddragningar i biblioteket och tar bort lässtrategen
 • Skär ned på platser i Kulturskolan
 • Gör nedskärningar i den förebyggande ungdomsverksamheten och vill utan någon utredning flytta på NAV1.
 • Slår på trumman om att anställa fler fältassistenter. I budgeten visar det sig vara en deltidstjänst.
 • Minskar bidragen för studieförbund
 • Tar bort föreningsmässan
 • Tar bort kulturstipendierna
 • Stoppar den skatepark som de var med och fattade beslut om i juni.
 • Ett ökat biljettpris för event i Scenhuset ser ut att vänta.

Listan kan göras lång!

 Oppositionen:

 • Fortsätter satsaVäsby Friluftsområde
 • Tycker att det är väldigt viktigt att arbetet fortskrider i Väsby Idrottsstad och att en multihall kommer på plats
 • Vill bevara bibliotekets verksamhet och lässtrategen
 • Vill bevara Kulturskolans nuvarande kapacitet
 • Låter NAV1s fina verksamhet bli kvar i Messingen och göra inte några nedskärningar i det förebyggande ungdomsarbetet
 • Istället för en fältassistent på heltid budgeterar vi för två nya heltidstjänster
 • Inga minskade bidrag till studieförbund, inga indragna föreningsmässor eller kulturstipendier

Jag vill fortsätta arbeta för att alla i Väsby skall kunna ha ett rikt kultur- och fritidsliv med en bredd av utbud och möjligheter.