Enligt en färsk jämförelse av landets skolor från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hamnar skolorna i Upplands Väsby kommun på plats 95 bland Sveriges 290 kommuner. Resultatet innebär att skolorna i Väsby klättrar 148 platser i rankingen. Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) hur han ser på skolutvecklingen i Väsby.

Hur står det till med Väsbys skolor idag?

Elever och lärare gör naturligtvis en massa goda insatser. Men vi har haft problem med att skolresultaten är sämre än vad som kan förväntas och tidvis rankas bland de absolut sämsta bland Sveriges kommuner. Det är glädjande att resultaten nu förbättras kraftigt. Men fortfarande är det en alltför stor andel som inte uppnår sin gymnasiebehörighet. Nu ligger vi bland de 100 främsta i rankingen!
Väsby växer kraftigt och det finns många unga i kommunen, det är mycket positivt. Den borgerliga alliansen planerade dåligt för utbyggnad av nya förskolor och skolor. Så just nu är det fullt och till och med överfullt. Majoriteten har tagit tag i detta och gjort mycket stora beställningar av förskolor och skolor. Både akut i form av paviljonger som snabbt finns på plats och mer långsiktigt.
Vi har också vissa problem med segregation i skolorna. Det är stora skillnader i den socioekonomiska sammansättningen av elever mellan skolorna i östra och de centrala delarna. Kommunens förskolor har mycket hög kvalité, mätt som kundnöjdhet. Vi är dock inte nöjda med de stora barngrupperna. När vi bygger nytt skapar vi förutsättningar för att minska barngruppernas genomsnittliga storlek.
Väsby Nya Gymnasium har en positiv trend. Elevantalet fyller nu ut lokalerna i Messingen och nya spännande inriktningar utvecklas på gymnasiet.

Hur har ni politiker arbetat för att få resultaten i skolan att höjas?

De kommunala skolorna har jobbat med utvecklingsprojektet ”Alla i mål” under snart fem år. Sedan satsade vi kommunövergripande och tillsammans över de politiska blockgränserna på projektet ”Ett lärande Väsby”. Där har vi bland annat tagit tag i:

  • bidragsmodeller som nu bättre styr resurser dit behoven är störst
  • ledningsstöd till rektorer
  • IT-pedagogisk utveckling
  • bättre systematik med elevhälsa för att garantera alla barn med särskilda behov det stöd de är berättigade till

Finns det något problem med att så många skolor i Väsby är privata? Verksamheterna i de privata skolorna har generellt god kvalité. Problemet ligger på strukturell nivå. Styrbarheten minskar och jag är övertygad om att det bidrar till ökad segregation. Vi ser också exempel på att det är de kommunala skolorna som till stora delar får ta ansvar för nyanlända och elever med särskilt stora behov.

Alliansen menar att ni i majoriteten inte ser till kvaliteten i skolan utan till ideologi när ni nu har beslutat att bygga en kommunal skola. Är det så?

Väsby är en extremt långt privatiserad kommun. När vi vill ha fram skolor snabbt är det helt naturligt att vi vill ha det kommunalt. Mångfalden kommer att finnas kvar. För Vänsterpartiet är det också ideologi. Vi vet att skolsystemet fungerar bäst om det gemensamma har stort inflytande. Det är kommunens ansvar att se till att ALLA skolor har god kvalité, byggt på en kompensatorisk tanke och närhetsprincipen. Det ansvaret är mycket svårare att ta med en mycket stor andel privata skolor. Sveriges friskolesystem är extremt sett ur ett internationellt perspektiv. Vänsterpartiet anser att de kommunala skolorna ska vara ryggraden, sedan kan de kompletteras med icke-vinstsyftande komplement för speciella behov och pedagogiska inriktningar. Så skapar vi en likvärdig skola med riktig mångfald tillgänglig för alla.

Hur ser målet ut för arbetet med att förbättra skolorna och skolresultaten? Vad är på gång?

”Ett lärande Väsby” som projekt avslutas under första halvåret 2017. Nu går utvecklingsarbetet in i utbildningsnämndens ordinarie ansvar. Vi har byggt upp ett Utbildningskontor med god kompetens och sammanhållet ansvar för alla skolors resultat, oavsett driftsform. Personligen hoppas jag mycket på den satsning vi gör för att lyfta elevhälsan med en elevhälsochef som ska vara med att systematisera arbetet på skolorna.