Varje nominering behövs! För att valberedningen ska kunna lägga fram ett förslag som har stöd hos medlemmarna vill vi gärna ha in så många nomineringar som möjligt.

Vi söker den medlem som vill vara med och driva Vänsterpartiets utbildningspolitik i Upplands Väsby kommun. Uppdraget innebär att delta i utbildningsnämndens möten, samt kommunala gruppens möten. För ytterligare upplysningar om uppdraget, kontakta gruppledare Anders Rosén, anders.rosen@upplandsvasby.se.

Nomineringar skickas till feline.flodin@vansterpartiet.se, senast 12 januari. Det är en fördel om den som nomineras är tillfrågad och meddelat sitt intresse.

Uppdraget väljs på medlemsmöte 16 januari.