Det ojämlika Väsby 2018

Den här rapporten beskriver klassamhället som det ser ut i Upplands Väsby. Att det finns fattiga och rika, vinnare och förlorare, i samhället. Många ryggar för orden. Klass, är inte det något gammalmodigt och förlegat? Nästan alla lever ju medelklassliv. Fattig, äh lägg av, i Sverige är ingen fattig, möjligtvis då tiggarna som kommer från de verkligt fattiga delarna av Europa.

Vi argumenterar med den här rapporten att klassperspektiv är relevant för att förstå människors levnadsförhållanden och livsförutsättningar. Inkomst, förmögenhet, under- eller överordnad roll i arbetslivet, utbildningsnivå och socialt kapital är centrala faktorer som påverkar människors liv. Vi föds fortfarande in i sammanhang som styr mer än vad de flesta är medvetna om.

Fattigdom definieras allt mer som ett relativt begrepp i social forskning och officiell statistik – i Sverige, Eu och globalt.1 När skillnaderna växer sig stora och sociala klyftor ökar fungerar samhällen sämre – förutom det självklara att de individer som är fattiga har ett mer begränsat liv.

Jämlikhet är en grundläggande värdering för Vänsterpartiet. Människor är födda fria och jämlika. Alla ska ha lika möjligheter att utveckla sina färdigheter, delta i samhällslivet och leva goda liv. Alla ska ha lika skyldigheter att bidra till samhället och sina medmänniskors bästa. Jämlika samhällen ger de bästa förutsättningarna för att många människor ska kunna utveckla sin potential och bygga hållbara gemenskaper.

De fyra senaste åren har Vänsterpartiet varit en del av den styrande majoriteten i kommunen. Där har ett av våra huvudperspektiv varit att arbeta för en mer jämlik kommun. Här vill vi nu summera nuläget, bland annat med hjälp av statistik lokalt för Upplands Väsby. Vi redovisar en del av de insatser som majoritetsstyret initierat under mandatperioden. Under varje delområde visar vi sedan förslag från VäsbyVänstern hur vi ska ta jämlikhetsbygget vidare.

Du hittar rapporten i sin helhet här:

 Det ojämlika Väsby 2018