Kultur- och fritidsnämnden har, hastigt och utan redovisad konsekvensanalys, beslutat att minska de kommunala bidragen till studieförbund med 1,1 mkr. 2018 fick studieförbunden 1,4 mkr. Detta kan inte betecknas annat än som ett dråpslag mot verksamheterna i Väsby. V, S och MP reserverade sig självklart mot beslutet.

Folkbildningen, med studieförbund, folkhögskolor och folkbibliotek, är en viktig del av den svenska demokratin. Folkbildning ger individer, folkrörelser och kulturliv möjligheter som är närmst unika ur ett internationellt perspektiv. För individen ges möjligheter till förkovran och livslångt lärande tillsammans med andra. Folkrörelserna har plattformar att organisera olika intressen för dialog och deltagande demokrati. Kulturliv och hantverk skulle vara betydligt fattigare utan de möjligheter till eget skapande och ickekommersiell kultur som folkbildningen förvaltar.

Folkbildningen är ofta idéburen och en ryggrad i det civila samhälle där ideella samhällsinsatser står i fokus. Den är bred och mångfacetterad, politiskt, religiöst och i verksamhetens innehåll. Demokratimålet och att öka människors frihetsgrad är den gemensamma faktorn.

I dagens samhällsdebatt förgrovas det demokratiska samtalet. Populism i form av förenklade lösningar på komplicerade problem. Sociala medier där grovheter och påhopp ersätter dialogen. ”Fake news”, nättroll och kampanjer från främmande makt i syfte att destabilisera. Allt detta är raka motsatsen till folkbildningens ideal om dialog och upplyst förståelse av samhällsproblem och dess lösningar.

”Igår när jag besökte ABF träffade jag Anna. Hon är undersköterska på Brobacken. Hennes stora fritidsintresse är att äventyrsresa. På ABF träffar hon en studiegrupp som förbereder en resa till Guatemala. Hon lär sig lite spanska och om landets kultur så att resan ska bli så givande som möjligt. För Anna är det hennes stora frihet.”

Anna är en påhittad person, men skulle kunna vara den typiske studiecirkeldeltagaren. Vi tror inte Anna är särskilt glad nu. Hennes frihet vill nu det moderatledda styret i kommunen begränsa. Vänsterpartiet är emot nedskärningarna. Vi vill öka människors frihet, på riktigt, konkret i vardagen. Att få studera som vuxen och utveckla sina intressen är viktigt för många. Att skära ned på den möjligheten säger mycket om värderingarna hos moderaterna och deras medhjälpare. ”Friheten” att betala mindre skatt sätts före friheten att få goda möjligheter att utveckla sig.

Nio av tio studieförbund har verksamhet i Väsby. 2018 fick de följande kommunala bidrag. Nu ska alltså 1,1 mkr skäras ned.

 • ABF                                 721 266 kr
 • Bilda                               160 596 kr
 • Folkuniversitetet          43 092 kr
 • IbN Rushd                      18 127 kr
 • KBV                                 10 319 kr
 • NBV                                 5 311 kr
 • Sensus                            61 524 kr
 • Studiefrämjandet        113 408 kr
 • Vuxenskolan                295 356 kr

          Totalt                           1 464 000 kr

FAKTA OM STUDIEFÖRBUND (Källa Folkbildningsrådet)

Ett studieförbund är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Bokcirklar, konserter och föreläsningar – hundratusentals människor deltar varje år i studieförbundens verksamhet. Studieförbunden är en del av det civila samhället. Enkelt uttryckt betyder det att människor går samman och organiserar sig utan inblandning från staten. I studieförbundens studiecirklar deltar över en halv miljon människor varje år.

I Sverige finns tio statsbidragsberättigade studieförbund som över hela landet arrangerar:

 • cirka 266 600 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 624 111 unika personer
 • cirka 375 200 kulturprogram med nära 20 miljoner besökare/deltagare
 • cirka 64 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med 804 100 deltagare, varav 434 154 unika personer.

Studieförbunden tog emot 1 759 305 000 kronor i statsbidrag år 2017. Bakom studieförbunden står olika folkrörelser och andra organisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil.

Studieförbunden får huvudsakligen statsbidrag för studiecirklar och kulturprogram. Vem som helst kan exempelvis samla ihop ett litteraturintresserat gäng och skapa en studiecirkel. Om studiecirkeln uppfyller vissa kriterier kan studieförbundet hjälpa till med material och kunskap om hur samtalet blir meningsfullt och utvecklande. Studieförbunden erbjuder också själva studiecirklar i olika ämnen som till exempel matlagning, akvarellmålning eller musik. Kulturprogram kan vara teater, sång, en föreläsning eller konst som framförs eller redovisas inför publik. Ett exempel på ett kulturprogram är en filmfestival som anordnas av några vänner med hjälp av ett studieförbund.

Utöver studiecirklar och kulturprogram får studieförbunden pengar för att anordna folkbildande verksamhet i lite friare former. Då kan det handla om workshoppar, prova på-dagar eller helgkurser. På senare år har studieförbunden tagit ett allt större samhällsansvar genom särskilda insatser. Det gäller bland annat studiecirklar med asylsökande och projekt som ska stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna.