Barn och ungdomars hälsa bestäms i stor utsträckning av socioekonomiska faktorer så som uppväxtvillkor och föräldrars utbildningsnivå. Dessa orättvisor riskerar att följa med upp i vuxenlivet och bli bestående. Hälsa under barndomen har även stor betydelse för skolresultat, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för huruvida ungdomar hamnar i kriminalitet eller inte.

För Vänsterpartiet är det mycket viktigt med en välfungerande fritid för alla. En fritid som inte skall avgöras av var du bor eller hur mycket pengar dina föräldrar har i plånboken.

Under mandatperioden 2014-2018 har Kultur- och fritidsnämnden i Väsby letts av Leif Bejhed (V). Nämnden har under mandatperioden gjort många och stora satsningar och tydligt visat på betydelsen av ett rikt kultur- och fritidsliv i Väsby.

Ge oss några exempel på hur kulturlivet i Väsby har utvecklats under mandatperioden som gått?

Oj, det är många saker som skett under de här fyra åren! Men vi har nu en Kulturskola i Väsby med både musik, teater, konst och nycirkus. Det här skapar många möjligheter för barn som är intresserade av kultur och givetvis för tillväxten av kultur i kommunen.

Scenhuset i Messingen har ett fantastiskt utbud i sitt program, allt från barnföreställningar till stand-up och konserter. Dessa arrangemang är väldigt populära och ofta slutsålda.

Att biblioteket nu har en lässtrateg är en viktig satsning som nämnden har genomfört. Det kommer att främja läsandet på många sätt, till exempel genom samarbete med skolor, föreningsliv och andra delar av samhället. Utöver det har vi utökat bibliotekets mångspråksverksamhet och arrangerat mötesytor för nyanlända tillsammans med de som bott i Väsby längre tid. Läsprojektet Bokspiltan i samarbete med ridklubben och läsprojektet med pojkar i Väsby hockey är förstås också värt att nämna.

Att utveckla fritiden för alla har varit viktigt för nämnden. Hur återspeglas det i de satsningar ni genomfört?

Ja, det har varit mycket viktigt för oss att skapa möjligheter för alla att kunna idrotta och röra på sig. Det främjar hälsa och hälsa skall inte vara en klassfråga. Det finns många saker att nämna:

I Vilundaparken har det tillkommit ett utegym som har blivit väldigt populärt.

Snart kommer vi att starta upp en verksamhet som vi valt att kalla Fritidsbanken.Hos Fritidsbanken kommer det vara möjligt att hyra idrottsutrustning. Syftet är att möjliggöra för fler att prova olika idrotter och minska de ekonomiska klyftorna.

Vi har satsat väldigt mycket den här mandatperioden på spontanidrottsanläggningar. Även det är ett sätt att främja hälsa och ge alla väsbybor en möjlighet att idrotta. Det skall inte behöva kosta dyra pengar för gymkort eller utrustning för att kunna röra på sig. Vi har anlagt flera nya utegym och förbättrat våra motionsspår.

Väsby Friluftsområde – Kairo –Sättra – Runby är en av våra riktigt stora satsningar som kommer att sträcka sig över många år med en målsättning om att det skall bli ett område där det finns något för alla. Det nya ridhuset ingår i den här satsningen liksom förbättrade motionsslingor. Utöver det har bad- och grillplatser rustats upp, det kommer inom kort att bli en förbättrad skyltning och nya lek- och spontanidrottsplatser har genomförts och fler kommer att utvecklas. Det har också anlagts en så kallad OCR-bana som är en form av hinderbana. Banan har blivit otroligt populär och drar barn så väl som föreningar från både Väsby och andra kommuner.

Just idag har vi tagit det första spadtaget för en skatepark i Smedbyområdet. I samma område kommer det också att anläggas en lekpark, ett utegym, idrottsplats och pump-track. Det har också satts upp ordentligt med belysning för att göra området tryggt och för att förlänga tiden man kan vara aktiv. Det byggs många nya bostadsområden i Väsby nu, vilket är bra. Samtidigt får vi inte glömma bort våra befintliga områden. Det här är en del av en satsning där vi områdesvis kommer att se över områden och rusta upp och ge förutsättningar för aktivitet.

Ni har satsat stort på ungdomsverksamheten i kommunen. Berätta!

För oss har det varit viktigt att ta ett samlat grepp om kommunens ungdomsverksamhet. 1 januari 2018 återtogs tre av fyra fritidsgårdar i kommunal regi. Ungefär samtidigt öppnade vi upp en ungdomsverksamhet i Messingen, NAV1. Fritidsgårdarna, Vega och NAV1 är nu samlade i en ungdomsenhet och samarbetar med fältassistenter, polis, skolor och socialtjänsten. På detta sätt blir det mycket enklare att fördela resurserna där de behövs bäst och för olika aktörer att samarbeta och få en gemensam bild. Det här har verkligen blivit en stor succé. Både ungdomsenheten och polisen menar att satsningen på NAV1 har gjort otroligt mycket för tryggheten i Väsby och ungdomarna älskar NAV1 och kallar det sitt ”andra vardagsrum”.

Ett annat område där ni satsat stort är inom idrotten. Berätta om de satsningar ni har gjort.

I dagarna var jag och invigde det nya ridhuset som nu står klart i Sättra. Det har tagit många år att genomföra och har varit en långbänk över olika styren i kommunen. Men för oss var det viktigt att äntligen kunna tillgodose ridklubbens behov om utökade ytor för sin verksamhet och också att göra den här satsningen på en idrott som främst flickor utövar. Det är en fråga om jämställdhet. Jag är otroligt glad att huset nu står klart. Det är ett fantastiskt ridhus. Har du inte varit och tittat på det så gör det. Det är väl värt ett besök.

Vi har också invigt en tälthall över uterinken i Vilundaparken. Det har gett en dubblering av ytor för isidrotterna. Även det en mycket efterlängtad och välbehövd satsning. Ispisten byts ut i detta nu och en ny entré kommer att uppföras för ishallen.

Vi har anlagt en ny fotbollsplan i Fresta för att ge fotbollsföreningarna fler möjligheter. En omläggning av flera av kommunens fotbollsplaner har också gjorts för att minska miljöpåverkan.

Nämnden har även beslutat om att bygga en sporthall i Vikskolan. På dagarna kommer den vara vikt åt skolans elever men på kvällstid och på helger ger den ytterligare möjligheter för våra idrottsföreningar att träna och spela matcher.

Fotbollsföreningarna har tydligt signalerat att de behöver mer möjligheter till inomhusträning. Vi håller därför som bäst på att se över en bra inomhuslösning för föreningarna.

En dum fråga kanske men du måste vara otroligt nöjd med nämndens arbete och det ni har åstadkommit under mandatperioden?

Jag är otroligt glad och nöjd. Vi har gjort satsningar som gör skillnad i människors vardag och som underlättar för alla att vara ute och röra på sig, både för träning men även rekreation. Jag vill också passa på att tacka alla tjänstepersoner som stundtals jobbat mycket hårt för att få allt att gå i lås. De är verkligen värda en stor eloge!