Nu startar det våldsförebyggande projektet ”En kommun fri från våld” upp i Väsby. Målet med projektet är att utveckla en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga i kommunen. Bland annat fokuserar projektet på att tidigt identifiera våldsyttringar och på att få barn och unga att känna kraften i att göra saker tillsammans och motivera dem till att skapa förändring. Att främja jämställdhet är ett viktigt inslag i projektet. Forskning visar att ojämnställda attityder ökar risken för att utöva våld och att bli utsatt för våld. Att minska eller stoppa våld innebär därför även att synliggöra kränkningar, trakasserier och nedlåtande kommentarer.

Från Väsby kommer Grimstaskolan, Sverigefinska skolan, Väsby nya gymnasium, Väsby Tjejjour och Kvinnojouren Klara att delta i projektet  ”En kommun fri från våld” som drivs av ”Män för jämställdhet”.

Kommunalråd Anders Rosén (V) kommer att inleda dagen av utbildning i våldsprevention (MVP) som kommer att hållas i två dagar.

– Våld är till stora delar ett mansproblem. Därför är det nödvändigt att arbeta från grunden i skolan med normer kring mansrollen. MVP som metod har visat på mycket goda resultat både i USA och på de skolor och orter där metoden tillämpats i Sverige. Vi är glada att ha samarbete med Män för jämställdhet. Det är dags att alla goda män stiger fram tydligare och visar att vi inte accepterar våld som en del i mansnormen, säger Anders Rosén.