Under kvällens möte i kommunfullmäktige beslutades det att kommunstyrelsen ska bestå av 15 ledamöter. Valet stod mellan att besluta om en kommunstyrelse med 15 ledamöter eller en kommunstyrelse med 13 ledamöter. Väsbyalliansen (M, VB, L, KD, C) har drivit på för 13 ledamöter medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet argumenterat för 15 ledamöter.

Så här sa Anders Rosén (V) under kvällens fullmäktige:

Jag yrkar bifall till att kommunstyrelsen ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. För den oinvigde åhöraren kan det verka som en bagatell huruvida Kommunstyrelsen ska ha 15 eller 13 ledamöter. Jag ska därför ge en liten bakgrund till varför detta har betydelse.

Vänsterpartiet har från första början efter att valresultatet stod klart verkat för att bilda ett majoritetsstyre, som av nödvändighet måste vara blocköverskridande. Alla möjligheter för att få till stånd ett majoritetsstyre är ännu inte prövade. Vänsterpartiet är fortsatt öppen för samtal och nya konstellationer under mandatperioden.

Den moderatledda Väsbyalliansen har nu valt att bilda koalition för minoritetsstyre. Minoritetsstyre är ett nytt läge för Upplands Väsby som ställer höga krav på dialog för att skapa majoritetsbeslut. För att det ska fungera krävs tydliga spelregler och överenskommelser. Det är viktigt att väljarna vet vilka överenskommelser och bildade majoriteter som styret baserar sig på. Det är viktigt med transparens för att väljarna ska kunna bedöma vilket ansvar som ska utkrävas vid kommande val.

Frågan om kommunstyrelsens storlek är en av de viktigaste pusselbitarna vi lägger för hur lokalpolitiken ska fungera under den kommande mandatperioden. Oförändrad storlek på 15 ordinarie ledamöter kommer att återspegla maktförhållandena som väljarna gav i kommunfullmäktige. 7 ledamöter för Väsbyalliansen, 6 för de rödgröna och 2 för Sverigedemokraterna. Detta skapar en grund som gör att Väsbyalliansen alltid behöver förankra sina förslag i dialog. Det blir också tydligt i vilka frågor de direkt eller indirekt får stöd av de rödgröna respektive Sverigedemokraterna.

En minskad storlek till 13 ledamöter ger Väsbyalliansen egen majoritet i kommunstyrelsen. 7 ledamöter till Väsbyalliansen, 5 till de rödgröna och 1 till Sverigedemokraterna. Ett stort antal frågor kan beslutas av kommunstyrelsen utan att gå vidare till fullmäktige. Kommunstyrelsen styr också hela beredningsprocessen av ärenden. 13 ledamöter främjar INTE ett klimat av dialog och tydliga överenskommelser utan Väsbyalliansen skaffar sig en position för att driva igenom sin politik trots att de inte representerar en majoritet av väljarna. Därmed förvandlas minoritetsstyret till ett majoritetsstyre i kommunstyrelsen som inte återspeglar väljarnas vilja såsom valet till kommunfullmäktige föll ut.

Om vi rödgröna skulle acceptera 13 ledamöter så vore det en form av lokal ”decemberöverenskommelse” där vi tolererar minoritetsstyret – som om det vore i majoritet – för att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande.

Problemen med detta är två:

För det första är min uppfattning är att Sverigedemokraterna ska förhindras från politiskt inflytande genom att den stora majoritet som står för andra värderingar och inriktningar kommer överens i sakfrågor. Däremot ska de inte stängas ute från representation med valtekniska knep.

För det andra förutsätter en lokal decemberöverenskommelse avtal mellan parterna om arbets- och samverkansformer. Något sådant finns inte på plats och har inte föreslagits av Väsbyalliansen. De verkar ta för givet att andra ska bjuda till och avstå inflytande.

Väsbyalliansen verkar resonera:

”Gärna samverkan, men först försäkrar vi oss om att alltid ytterst kunna få egen majoritet i kommunstyrelsen.” 

Det är en tämligen arrogant start för ett styre som är beroende av uppgörelser över blockgränserna.

Givet valresultatet är Vänsterpartiet redo att pröva ett brett blocköverskridande styre där sakfrågor ställs i fokus för att lösa lokalpolitiska uppgifter och utveckla Väsby. Med samverkan mellan rödgröna och liberalt sinnade så kan stabila majoriteter skapas.

Så länge ett majoritetsstyre inte är format krävs det tydliga spelregler och transparens. En kommunstyrelse på 15 ledamöter främjar dialog och återspeglar bättre valutslaget än en kommunstyrelse med 13 ledamöter.