Igår lanserades satsningen ”Ett friskare Väsby”. En satsning som syftar till att stärka folkhälsan genom ett samlat grepp på allt arbete som görs inom området. Kommunalråd Anders Rosén (V) gav en lägesbild av folkhälsan i Väsby utifrån den folkhälsorapport som tagits fram. Rapporten visar att folkhälsan generellt sätt är god i Väsby men att det även finns utmaningar.

– För att möta de utmaningar som framkommit ur folkhälsorapporten lanserar vi nu Ett friskare Väsby, säger Anders Rosén (V), kommunalråd.

Kommunalråden Anders Rosén (V), Lars Valtersson (MP), Roland Storm (VB) och fullmäktigeledamoten Suzanne Granqvist Enell (S) körde sedan ett styrketräningspass tillsammans med lokala Team Pannben.