På årsmötet den 3 mars antogs VäsbyVänsterns valplattform. Där beskriver vi hur vi vill att Väsby utvecklas efter valet och vad vi ser som viktiga satsningar under nästa mandatperiod.

Här presenterar vi några nedslag ur valplattformen:

Alla barn ska klara skolan. 20 % av våra barn blir inte behöriga att söka gymnasiet! Därför kräver vi förstärkta insatser för att få alla barn att bli behöriga. Styr resurser dit behoven är störst, såväl till skolor med socioekonomiska utmaningar som till elever med särskilda behov. Alla skolor ska upprätta en handlingsplan för ”Alla i mål”.

• Fler sociala förturslägenheter. Det behövs fler sociala förturslägenheter. Kommunen gör mycket för att få fram förturslägenheter. Men det behövs mer. En avgörande faktor är att det byggs nytt i hög och jämn takt och att det utvecklas samverkan med fler bostadsföretag än Väsbyhem.

• Sex timmars arbetsdag. Vi vill starta ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning – sex timmars arbetsdag – i en kommunal verksamhet inom omsorgen. det ska bygga på erfarenheterna från liknande framgångsrika projekt i andra kommuner.

• Högre lön i kvinnodominerade yrken. Prioritera lönehöjningar i de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen.

• Kollektivtrafik som utmanar massbilismen. Väsby entré med ett modernt resecentrum är en viktig del av en omställning från bil till kollektivtrafik. SL, som styrs av landstinget, måste komplettera med tätare busstrafik. Kollektivtrafiken finansieras bäst gemensamt via skattsedeln. Vänsterpartiet har en färdplan för införande av nolltaxa. Bygg en gång och cykelbro över E4:an mellan Carlsund och Väsby idrottsstad.

Väsbyvänstern vill ha en fördelning som ökar jämlikheten, utjämnar klassklyftor, motverkar segregation och som främjar jämställdhet. Det är den kompass vi använder när vi tar ställning i alla kommunala frågor. Jämlikhet bygger ett säkert och tryggt Väsby.

Kommunen behöver mer resurser. Omsorgen om en allt äldre befolkning kräver större insatser. De lågavlönade kvinnodominerade yrkena måste få högre löner och bättre arbetsförhållanden. Ett växande Väsby behöver bygga skolor och förskolor. Vi sätter därför vår gemensamma välfärd före privat konsumtionsökning. Genom ökade statsbidrag och höjd kommunalskatt bygger vi ett starkt Väsby.

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys Bästa styrt kommunen de senaste fyra åren. Mycket har blivit bättre men det återstår fortfarande att göra. Vi vill fortsätta samarbeta i rödgrön majoritet för ett bättre Väsby. Med din röst på Vänsterpartiet kommer tyngdpunkten i samarbetet ligga till vänster.

Tycker du att det här låter bra? Bli medlem i Vänsterpartiet!