Moderaterna i Väsby har lagt en motion om att undersöka möjligheten att införa tiggeriförbud i Väsby. Igår under kvällens kommunfullmäktigedebatt var motionen uppe för diskussion och man kan väl säga att motionen blev sågad i en lång och intensiv debatt där många politiker valde att göra sin röst hörd. När motionen skulle röstas om så var det Sverigedemokraterna och Moderaterna som röstade för motionen och då ska sägas att det fanns moderater som la ned sina röster. Centerpartiet röstade med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys bästa om att anse motionen besvarad. Liberalerna och Kristdemokraterna la ned sina röster.

Kommunalråd Anders Rosén (V) gjorde ett mycket bra anförande under kvällen där han bit för bit plockade sönder Moderaternas motion och förslag.

Anders, hur ser du på förslaget om ett tiggeriförbud?

Ett tiggeriförbud bidrar på INTET sätt att lösa problemen med fattigdom och diskriminering. Det slår mot de mesta utsatta istället för att lägga fokus på insatser inom exempelvis EU för att motverka fattigdom.

Att bekämpa fattigdom, social utsatthet och diskriminering har alltid stått i fokus för vänstern och arbetarrörelsen. Tillsammans med övriga partier har vi byggt ett välfärdssamhälle med ett relativt tätt socialt skyddsnät.

När vi nu de senaste fem-tio åren fått se tiggare på våra gator så skär det i våra hjärtan. Vi vet ju att det finns stora orättvisor och stor fattigdom i världen och att tigga sig fram i tillvaron är tyvärr ingen ovanlighet. Det ovanliga är att det nu syns på VÅRA gator.

Tiggeriet i Sverige är framförallt en följd av migration av EU-medborgare. Även om EU som helhet är rikt och välmående så finns det också mycket fattiga delar. Det finns grupper inom EU som är så marginaliserade, fattiga och diskriminerade att det är en rationell handling att åka till Sverige för att få ihop pengar till en bättre tillvaro i hemlandet.

Det verkar ha blivit en moderat rikstrend att lägga motioner om tiggeriförbud ute i landets kommuner. Vad är det Moderaterna tror att de skall åstadkomma?

Jag håller med Moderaterna om att tiggeri är ett problem, det är ett tecken på de djupa orättvisor som finns. Men om vi granskar motionen så är det inte den problemställningen som driver motionärerna. Om vi tittar på de argument Moderaterna framför så menar de att tiggeri skickar felaktiga signaler om ”ansträngning och förtjänst”. Menar de att de som tigger är lata?! Vidare skriver de att de som tigger vid vissa tillfällen uppträder integritetskränkande och hotfullt. Jag delar inte den uppfattningen på något vis vad gäller de personer som tigger här i Väsby. Om en hotfull situation skulle uppstå så finns det dessutom redan lagstiftning som reglerar det. Ett ytterligare argument Moderaterna framför är olovliga bosättningar, något som även det redan täcks in i befintlig lagstiftning. Nej, Moderaterna har skrivit en motion byggd på fördomar och med dåligt underbyggda påståenden om socialt utsatta grupper. Det enda de skulle kunna åstadkomma med förbudet är att de som tigger inte längre syns på våra gator men det löser inte problemet.

Skulle ett tiggeriförbud fungera i praktiken?

När en motion läggs i en kommun gällande ett förbud som detta så är det de lokala ordningsföreskrifterna man vill reglera. Men tiggeri regleras redan i kapitel 3 i Ordningslagen. Eftersom de lokala ordningsföreskrifterna inte får reglera sådant som redan regleras i lag, inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet så är det högst tveksamt att det skulle fungera rent juridiskt. Tigga är helt enkelt inte en straffbar handling. Förslag om förbud har dessutom redan prövats i Sala och Södertälje utan framgång. Om vi tänker oss att ett lokalt tiggeriförbud skulle införas då infinner sig även frågan om tillsyn och uppföljning. Ska verkligen polisen ägna sina redan begränsade resurser åt detta?!

Varför skriver Moderaterna en sådan här motion?

Jag skulle säga att Moderaterna lägger ett förslag som inte löser grundproblemet och där det redan finns lagar som reglerar eventuella problem och som dessutom, om det infördes skulle använda polisens resurser på ett ineffektivt sätt. De nya moderaterna – som öppnade sina hjärtan – har i denna fråga tyvärr anknutit till en gammal konservativ linje och fiskar i det bruna vattnet. Jag råder Moderaterna att gå hem och läsa på och arbeta för att hitta verkliga lösningar på sociala problem!