Messingen som är en populär samlingsplats för ungdomar i kommunen ska nu utvecklas genom att ungdomar bjuds in till dialog om husets framtida verksamhet, det fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om i veckan.

– Syftet med trygghetssatsningen är att förvandla Messingen till en positiv samlingsplats för ungdomar och att det i sin tur gör Messingen till en plats som känns attraktiv och trygg även för övriga besökare och personal som rör sig i huset, säger Ander Rosén (V), kommunalråd i Upplands Väsby kommun.

Vi satsar nu på att göra huset ännu attraktivare genom att fylla huset med fler aktiviteter för ungdomar på ungdomars egna villkor. Under våren kommer det att ske olika formar av dialoger. Bland annat kommer en referensgrupp bestående av gymnasieungdomar tillsammans med tjänstemän från Kultur-och fritidskontoret arbeta fram vilken typ av ungdomsverksamhet som ska bedrivas i huset framöver.

Målsättningen är att de nya ungdomsverksamheterna i Messingen ska vara igång till augusti 2017.