”Fina förslag – men vi har inte råd”

Sverige och Upplands Väsby är rikt. Vänsterpartiet vill fördela välståndet mer jämlikt. Vi vill styra mer resurser till gemensamma behov före privat konsumtion. Med en skattehöjning på 50 öre ger vi kommunen 52 miljoner i ökade intäkter. En skattehöjning med 50 öre innebär att den som har 30 000:- i månadsinkomst betalar 150:- mer i skatt per månad.

FÖR 52 MILJONER KAN VI EXEMPELVIS SATSA PÅ

  • 30 pedagoger, kuratorer och speciallärare anställs för att ge utökat stöd till elever med särskilda behov. 20 mkr
  • Fortbildning av pedagoger för genuspedagogik och våldsförebyggande arbete. 3 mkr
  • En ny fritidsgård i östra stadsdelarna. 4 mkr
  • Omsorgslyft – bättre arbetsvillkor och sex timmars arbetsdag på ett äldreboende. 10 mkr
  • Finansiera lån på 400 miljoner kronor för nya skolor och fritidsanläggningar. 12 mkr
  • Bygga ut verksamheten kring Gunnes gård. 3 mkr

JÄMFÖRT MED ANDRA

För 2017 gäller följande:

 • Sverige har 290 kommuner.
 • Den genomsnittliga skattesatsen (kommun och landstingsskatt sammanräknad) var 32,12.
 • I Upplands Väsby 31,60.
 • 41 kommuner har lägre skattesats
 • 248 kommuner har högre skattesats.
 • I Stockholms län har 11 kommuner högre skattesats och 14 kommuner lägre än Upplands Väsby.Bland våra grannkommuner i Norrort och Arlandaregionen ser skattesatserna ut så här 2017:
   • Uppsala 32,85
   • Knivsta 32,62
   • Norrtälje 31,80
   • Sigtuna 32,08
   • Upplands Väsby 31,60
   • Vallentuna 31,08
   • Upplands Bro 31,68
   • Järfälla 31,23
   • Sollentuna 30,20