Under kommunstyrelsens möte i tisdags fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys bästa stort på bostäder. En detaljplan för Smedsgärdstomten och det närliggande området öster om Husarvägen i centrala Väsby ska tas fram. Området kommer att utvecklas med 200 bostäder, 600 skolplatser och 150 förskoleplatser.

-Vi fortsätter bygga mycket i Väsby. Nytt planuppdrag med snar byggstart blir Smedsgärdstomten. Väsbyhem är den viktigaste aktören för att bygga snabbt och hyresrätter, säger kommunalråd Anders Rosén (V).