Idag presenterar Dagens arena en artikel som visar att fattiga får mer än rika i regeringens vårproposition. Dessutom får kvinnor mer än män. Det omvända förhållandet har rått under Alliansens åtta år då det i samtliga budgetar varit rika män som fått mest.

Vänsterpartiet utgångspunkter i förhandlingarna med regeringen har varit satsningar på välfärden och minskade inkomstklyftor. Idag konstaterar vi nöjt att vi har lyckats göra skillnad!
Du kan läsa artikeln från Dagens arena kan du läsa i sin helhet här:

http://www.dagensarena.se/innehall/forsta-gangen-pa-atta-ar-fattiga-far-mer-an-rika-i-budgeten/

Vänsterpartiets utgångspunkter i budgetförhandlingarna med regeringen har varit ökade resurser till välfärden samt att minska inkomstskillnaderna mellan könen. Flera välbehövliga satsningar som ingick i höstens budgetproposition, kommer nu istället att ingå i vårändringsbudgeten för 2015 eller aviseras i vårpropositionen för införande 2016.

Fler anställda i äldreomsorgen

SATSNING: 1 miljard kronor 2015 och därefter 2 miljarder kronor per år.

Förbättrad förlossningsvård

SATSNING: 200 miljoner kronor 2015 och därefter 400 miljoner kronor per år.

Fler anställda i kvinnojourerna

SATSNING: 25 miljoner kronor 2015 och därefter 100 miljoner kronor per år.

Höjt underhållsstöd

SATSNING: 207 miljoner kronor 2015, 624 miljoner kronor 2016, 629 miljoner kronor 2017 och 625 miljoner kronor 2018.

Höjt bostadstillägg för pensionärer

SATSNING: 133 miljoner kronor från 1 september 2015, därefter 400 miljoner kronor per år.

Höjd sjuk-och aktivitetsersättning

SATSNING: 60 miljoner kronor från 1 oktober 2015, därefter 240 miljoner kronor per år.

Höjt golv i a-kassan

SATSNING: Cirka 100 miljoner kronor från 7 september 2015, därefter 200-300 miljoner kronor per år.

Gratis medicin för alla barn

SATSNING: Beräknas till drygt 400 miljoner kronor per år från 2016.

Glasögonbidrag till alla barn

SATSNING: Beräknas till 120 miljoner kronor per år från 1 januari 2016.

Bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort 1 januari 2016

Mer om dessa reformer och vad de innebär kan du läsa här:

[wpdm_package id=’11336′]