Nu är Väsbys politiker återigen igång med de vuxenvandringar som startade upp i våras. Tillsammans med föräldrar och föreningar går vi ut på fredagkvällar och stärker vuxennärvaron i Väsby för ökad trygghet. Vandringarna kommer att anordnas under hela hösten och fram till jul.

Självklart var VäsbyVänstern med och vandrade redan vid första tillfället.