Under höstens första medlemsmöte den 13 september kommer det att ske fyllnadsval till vänsterns representant som ersättare i Miljönämnden. Partiets medlemmar har nu chansen att nominera den ni tycker skulle göra ett bra jobb med att föra vår talan i nämnden.

Vad gör Miljönämnden? Miljönämnden ansvarar bl.a. för tillsyn huvudsakligen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt smittskyddslagen i enlighet med fullmäktiges beslut. Nämndens mål är att verka för en hållbar utveckling som säkrar kommande generationer en hälsosam och god miljö.

Vad innebär det att sitta i en nämnd? Att sitta i en nämnd är ett förtroendeuppdrag och väldigt viktigt för den demokratiska processen. I nämnderna tas många viktiga beslut som påverkar kommunen och dess medborgare. Som ersättare förväntas du delta på alla möten i den utsträckning som är möjlig, samt vara påläst kring ämnena som tas upp.

Nominering Är du själv intresserad eller vet någon som passar så går de bra att nominera den eller dig själv genom att kontakta oss i valberedningen.    När du skickar in dina nomineringar så skriver du namnet på personen som du vill nominera. Det är önskvärt att den du nominerar är tillfrågad och har tackat ja. Därefter skickar du uppgifterna till Magnus Krantz.   För att valberedningen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt med era förslag så är det nomineringsstopp den 5 september. Det går bra att nominera fram till medlemsmötet men nomineringar efter 5 september bereds inte av valberedningen.

Kontaktadresser till valberedningen:

Magnus Krantz magnusmk.88@gmail.com

Eva Larson evaklarson@gmail.com

Anders Anagrius anders.anagrius@gmail.com