Grattis Hanna Anagrius till ditt nya uppdrag som vice ordförande i Integrations- och arbetsmarknadsutskottet!

Tack så mycket! Det känns väldigt roligt och jag ser fram emot uppdraget med glädje och ödmjukhet. Det är stora frågor som ligger under utskottets ansvar så det blir både utmanande och spännande.

Vilka frågor kommer det nya utskottet att arbeta med?

Som namnet skvallrar om kommer utskottet att ansvara för integrations- och arbetsmarknadsfrågor. Det är ju otroligt omfattande områden som spänner över flera nämnder och utskott och också företag, myndigheter och civilsamhället. Det utskottet bland annat ska göra är att ansvara för det strategiska arbetet och samordningen av kommunens samlade arbete inom integration och arbetsmarknad. För att förenkla det lite kan det till exempel röra sig om ungdomssatsning på feriearbete, mottagande av flyktingar med allt vad det innebär av bostadsfrågor, utbildning och kultur, den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen och kontakt med näringslivet i kommunen med mera.

Vilka är dina tankar om uppdraget?

Jag hoppas att vi på sikt ska kunna göra Upplands Väsby till en föregångskommun både vad gäller integration och arbetsmarknad. Gärna med blocköverskridande samarbete och diskussioner så att arbetet kan fortsätta långsiktigt. Jag arbetar ju till vardags med asylfrågor så frågan om flyktingmottagning och hur vi ska kunna få det att bli och ses som en tillgång i samhället ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror och hoppas att vi genom ett långsiktigt och nyskapande arbete ska kunna värna om den solidaritet som finns i samhället för människor på flykt. För att göra det är jag övertygad om att vi också måste skapa förutsättningar för dem som redan lever i Sverige att till exempel ta sig in på arbetsmarknaden. Höga ambitioner kanske men det tror jag att en måste ha. Vi måste våga sikta högt för att möta de utmaningar som ligger framför oss.

Hur ser du på Vänsterpartiets roll i utskottet?

Vänsterpartiet fyller en mycket viktig funktion i det här utskottet och har mycket att bidra med. Det är vi som framförallt är drivande vad gäller jämställdhetsfrågor i kommunen, något som är en tillgång i till exempel det integrationsarbetet. Vi står också upp för att alla i samhället ska ges förutsättningar att skapa något för sig själva, oavsett vilka sociala förhållanden en kommer från och vilka ekonomiska förutsättningar en har. Det menar jag är oerhört viktiga tankar att ha med sig i arbetet kring arbetsmarknad och integration. Ett arbete är ju nyckeln in i samhället för så många och, det är jag övertygad om, en fungerande arbetsmarknad är också nyckeln till ett samhälle som välkomnar och inkluderar de som kommer nya.

Grattis igen Hanna till uppdraget i Integrations- och arbetsmarknadsutskottet. VäsbyVänstern är glada att det nya utskottet nu är på plats och ser fram emot att följa arbetet i utskottet.