Jag är stolt över att vara med och lägga en stark budget. Trots tuffare förutsättningar kan vi fokusera på fler bostäder, stärkt skola och förskola, en hög klimatambition och rekordstora investeringar för bostäder, skolor, förskolor och idrottsanläggningar, säger kommunalråd Anders Rosén (V) i sitt budgetanförande i kommunfullmäktige i kväll.

Med en tydlig kompass och ett fokus där vi prioriterar det som är viktigt skapar vi ett hållbart Väsby som håller i hop och samarbetar.

2014 tillförde vi 30 miljoner kronor med en skatteökning på 30 öre. De pengarna tillsammans med Vänstermiljonerna som för Väsbys del innebar 28 miljoner kronor. Har vi nästan 60 miljoner kronor mer att möta Väsbybornas behov. Pengar som inte hade funnits om Alliansen hade styrt men som är en förutsättning för att kunna göra ett gott jobb.

Jag är stolt att vi som kommun klarar av integrationen, säger Anders. Något som inte är en självklarhet i främst moderatledda kommuner. Tillsammans med ett starkt allmännyttigt bolag som hjälper oss så har vi kunnat ordna bostad till de personer som vi blivit anvisade.

Det är självklart ett misslyckande när bilar sätts i brand, när grupper av unga medborgare tar avstånd från samhället och söker identitet i destruktiva kulturer, när skadegörelse och huliganism kostar kommunen allt större summor. Vänsterpartiet har tillsammans med övriga partier i majoritet ökat de trygghetsskapande insatserna, med bland annat ökade öppettider på fritidsgårdarna och fler fältassistenter samt poliser och väktare som en akut åtgärd. Nu börjar det visa sig att våra satsningar har varit både välbehövliga och framsynta. Vi kommer att fortsätta att hålla i och hålla ut i det arbetet. Vi gör en stor satsning på Messingen som ett multihus där unga kan möta professionella fritidsledare och möta vuxna över generationsgränserna.

Jag är glad att vi har lyft elevhälsan. Det är i skolan man kan göra de tidiga upptäckterna och sätta in de tidiga insatserna. Det är en nödvändighet för hälsa och trygghet.

Alliansen minskar anslaget till Social- och äldrenämnden med 10 miljoner kronor och till Kultur och fritidsnämnden med 4 miljoner kronor. Hur skulle det drabba Väsbyborna? Mycket av det förebyggande arbetet skulle förmodligen försvinna. Det blir inte en trovärdig politik när man samtidigt säger sig vilja satsa på både trygghet och kultur men sedan skär hårt i anslagen. Politik måste hänga ihop. Bara så skapar vi ett samhälle som håller ihop och samarbetar.