VäsbyVänstern ställer upp med en 29 personer stark lista till kommunfullmäktige med den gemensamma nämnaren att alla brinner för rättvisa och jämlikhet. Den 9 september är det val. Det är då vi tillsammans väljer vilken politik som skall utveckla Väsby de närmsta åren.

Vi presenterar här de sex första kandidaterna på vår lista till kommunfullmäktige. Nummer ett på listan är Anders Rosén.

NR 1: ANDERS ROSÉN
Anders är 58 år och bor i Prästgårdsmarken i en av kollektivvillorna som byggdes till Bo85 utställningen. Han har familj med fru och en sjuttonåring som bor hemma samt två utflugna barn. Han har bott i Väsby sedan 1993 men är uppvuxen i Sandviken. Anders arbetar sedan valet 2014 heltid som kommunalråd. Innan dess var han folkhögskolelärare. Han har också varit rektor för Skeppsholmens folkhögskola i nio år. Han sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Som kommunalråd har han många uppdrag och funktioner. Den viktigaste är att vara med i budgetberedningen som gör prioriteringar av kommunens ekonomi och uppdrag. Anders är också ordförande i kommunstyrelsens Allmänna utskott, ordförande i kommunala Funktionsrättsrådet samt ordförande i Rådet för romsk inkludering. På sin fritid är Anders gärna i familjens fritidshus i Sandviken, han gillar fåglar och att cykla. Han går också på gym för att hålla sig någorlunda i form efter alla stillasittande möten.

VARFÖR ÄR DU MEDLEM I VÄNSTERPARTIET?
Jag har vänstervärderingar om rättvisa och solidaritet. Jag är socialist och feminist. Jag vill påverka samhället. Då blir Vänsterpartiet det naturliga politiska alternativet.

VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag har ett engagemang för min lokala omgivning och vill påverka där jag bor. De kommunala frågorna påverkar mycket i våra liv. Skola, äldreomsorg, fritidsmöjligheter, vägar, cykelbanor, klimatanpassning i praktiken. Det är meningsfullt, intressant och skoj.

VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGA FÖR DIG?
Jag driver jämställdhetsfrågorna i kommunen och jag vill i grunden ändra maktförhållanden och normer så att både kvinnor och män kan leva friare liv.

Jag blir arg när jag ser att klassamhället fortfarande tillåts begränsa livsvillkor för så många. Det ska inte vara så att var femte elev inte blir godkänd i grundskolan. Främst på grund av att en växer upp i studieovana hem och inte får tillräckligt kompensatorisk stöd i skolan. Det ska inte vara så att vi får en ny ”underklass” (till stor del kvinnor med utomeuropeisk bakgrund) som jobbar i otrygga och lågbetalda arbeten (deltid och icke-tillsvidareanställning) i olika serviceyrken och omsorgen.

Jag är miljö- och klimatengagerad och har en universitetsutbildning med samhällsplanering och miljövård i grunden. Utan klimatomställning – nu – blir alla annan politisk kamp förgäves. Jag vill att Vänsterpartiet ska se samband och helheter där arbetarrörelse, miljörörelse och kvinnorörelse möts med sina respektive grundperspektiv.