Jämställdhet i Väsby 2018

Den här rapporten lyfter läget för jämställdheten i Upplands Väsby. De tre senaste åren har Vänsterpartiet varit en del av den styrande majoriteten i kommunen. Där har ett av våra huvudperspektiv varit att arbeta för en mer jämställd kommun. Här vill vi nu summera nuläget, bland annat med hjälp av statistik lokalt för Upplands Väsby. Vi redovisar en del av de insatser som majoritetsstyret initierat under mandatperioden. Under varje delområde visar vi sedan förslag från VäsbyVänstern hur vi ska ta jämställdhetsbygget vidare.

VäsbyVänstern vill att varje individ ska kunna utvecklas i frihet efter sina förutsättningar oavsett könstillhörighet. Vi vill bryta könsmaktsordningen – att kvinnor som grupp är systematiskt underordnade män som grupp. Den betydelse vi lägger i det sociala könet – genus – ska inte styra normer och vilken roll du tilldelas i samhället. Vi vill sätta stopp för sexuella trakasserier och könsrelaterat våld.

Sverige är fortfarande ett ojämställt land. På vissa områden – politisk representation, familjepolitik och möjligheten för kvinnor att förvärvsarbeta – har stora framsteg gjorts, Sverige ligger i framkant vid en internationell jämförelse. Men mycket återstår att förändra. Mäns arbete belönas rikligare än kvinnors. Män äger fler maktpositioner än kvinnor. Kvinnor förväntas utföra en större andel oavlönat omsorgsarbete än män. Mäns våld mot kvinnor är vanligare än de flesta vill föreställa sig. Förskola och skola bidrar till att reproducera traditionella yrkesval. En mycket liten andel pojkar väljer omsorgsyrken och en mycket liten andel tjejer väljer tekniska yrken. Dessa mönster går igen även i Väsby.

Du hittar rapporten i sin helhet här:

Jämställdhet i Väsby 2018