Jämställdhetsdagarna är en nationell, årligt återkommande konferens om jämställdhetsintegrering riktad till de som arbetar med och som ansvarar för jämställdhet i privat och offentlig verksamhet. Dagarna, som arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia har i år ett gediget program bestående av 25 seminarier med tillhörande verkstäder där de fyra jämställdhetspolitiska delmålen bryts mot samhällsutmaningar som arbete, demografi och hälsa, hållbar utveckling, integration och välfärd. Varje seminarium följs av en verkstad där utvalda experter och praktiker delar med sig av sina lösningar, metoder och strategier.

Anders

Kommunalråd Anders Rosén (V) är på plats i Malmö på Jämställdhetsdagarna för att ta del av seminarierna och för att få inspiration till det jämställdhetsarbete som vi gör här i Väsby.

Anders hälsar:

 ”Härligt att samlas med 750 andra jämställdhetsarbetare här i Malmö. Programmet är en inspirerande blandning av visioner, jämställdhetspolitik och jordnära metoder för jämställdhetsintegrering. Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) var verkligen bra i sitt inledningstal som representant för världens första feministiska regering. Hon betonade att jämställdhet inte är ett problemområde som ska åtgärdas, utan en del av lösningarna på många av samhällets stora utmaningar. Den goda tillväxten i Sverige är god just för att kvinnor och kvinnors kompetens är en del av arbetskraften. Jämställdhet är helt enkelt en nyckel till lyckad integration. Jag får massor av idéer för det fortsatta jämställdhetsarbetet i Väsby.”

Mer om Jämställdhetsdagarna kan du läsa här.