Kommunens ekonomi och organisation

Gemensamt och under demokratisk inflytande organiserar vi några av våra viktigaste behov. Vi har stora resurser till vårt förfogande. Upplands Väsby kommun omsätter drygt 2 miljarder kronor. Det görs mycket bra, samtidigt som det finns brister. Vi vill slå vakt om och utveckla vår gemensamma välfärd. Vi har stora utmaningar. Omsorgen om en allt äldre befolkning kräver större resurser. De lågavlönade kvinnodominerade yrkena måste ges status med högre löner och bättre arbetsförhållanden. Ett växande Väsby behöver bygga bostäder, skolor och förskolor. Vänsterpartiet sätter vår gemensamma välfärd före privat konsumtionsökning.

Självklart har inte heller vänstern obegränsade resurser. Vänsterpartiet lovar inte allt åt alla. När vi prioriterar vill vi ha en fördelning som utjämnar klassklyftor, motverkar segregation och som främjar jämställdhet.

Upplands Väsby kommun behöver mer resurser för att lösa sina uppgifter. Vänsterpartiet anser inte att vi ska höra till lågskattekommunerna i Sverige. Med en skattesats som skulle vara lika med medeltalet för Sveriges kommuner så skulle kommunens budget förstärkas med drygt 50 miljoner kronor.

 

PRIORITERADE INSATSER FÖR EN STARK KOMMUN

• Höj kommunalskatten. Ge den kommunalt finansierade verksamheten nödvändiga resurser genom att höja kommunalskatten. Kommunen växer och behöver göra mycket stora investeringar. Kommunen har jämfört med många andra kommuner en ung befolkning. Men andelen äldre pensionärer växer även hos oss. Det medför att mer resurser långsiktigt måste tillföras till välfärden. Vi vill att kommunalskatten höjs med upp till 50 öre under mandatperioden, det skulle tillföra drygt 50 miljoner kronor i intäkter till kommunen.

• Styr med tillitskultur. Styrformerna inom kommunen ska arbeta mer med att skapa en tillitskultur där vi litar på medarbetarnas profession. Minska mängden av kontroll och uppföljningar för att frigöra tid och kraft och arbetsglädje till kärnuppdraget.

• Ordning och reda. Den kommunala verksamheten ska vara ett föredöme och sätta normer för hur vi vill att samhället ska vara. Därför är det viktigt att vårda, reparera och sköta det vi har. Skolor ska vara fräscha och ha fungerande teknik. Gator och cykelvägar ska vara väl underhållna. Belysning ska fungera. Resurser för att ordna med detta ska finnas och organisationen ska alltid stödja devisen Ljust – Tryggt – Aktivt.