I valrörelsen är det viktigt att vi tillsammans visar att Vänsterpartiet är det enda alternativet för ett mer rättvist och solidariskt samhälle. Ju fler vi är desto bättre!

För att vi alla skall känna oss trygga med de budskap vi för fram och ha kunskap om vilka både de centrala och de lokala budskapen i valrörelsen är så kommer vi anordna en lokal valskola.

Valskolan kommer att hållas vid två tillfällen:

  • Den första tillfället kommer vara den 6 maj mellan kl 9.00 – 16.00. 
  • Det andra tillfället är den 14 augusti mellan kl 18.00 – 21.00 och blir en sista uppladdning inför valrörelsen.

Valskolan kommer bland annat att innehålla:

  • Information om den politik som förts under mandatperioden
  • Våra vallöften framåt
  • Valstrategier och målgruppsanalys – var finns våra väljare, vilka är de och med vilka budskap når vi dem?
  • Argumentationsträning

Det kommer finnas gott om tid att få svar på sina frågor.

Inga förkunskaper för att delta krävs och material till kursen kommer att finnas.

Vi äter lunch och fikar tillsammans den 6 maj. Den 14 augusti kommer det att finnas smörgås och frukt.

Frågor och anmälan till vår politiska sekreterare Nike, nike.dahlskog@upplandsvasby.se