Regionfullmäktige styr sjukvård och kollektivtrafik

Regionfullmäktige är den instans som har ansvar för det mesta av hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Vänsterpartiet har 16 av de 149 mandaten i Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Du kan läsa mer  om Vänsterpartiets politik i landstinget här