VäsbyVänstern har möjlighet att välja en vigselförättare och söker nu efter dig som tycker att det verkar vara ett intressant uppdrag.

Att vara vigselförättare är ett myndighetsutövande där du behöver ha kunskap om äktenskapsbalken, kunna upprätta protokoll, ha en viss fallenhet att uppträda inför folk samt ge ett förtroendefullt intryck.

Om du tycker att uppdraget låter intressant så kontaktar du valberedningen feline.flodin@vansterpartiet.se. Senast den 26 februari behöver valberedningen ha fått din anmälan.

På medlemsmötet den 2 mars kommer medlemmarna fatta beslut om vem de vill ge uppdraget. Kommunen skickar därefter en förfrågan till Länsstyrelsen som är de som slutgiltigt godkänner vilka som får bli vigselförättare.