Skolverkets senaste statistik visar att 13 procent av grundskoleeleverna inte klarar behörighet till gymnasiet. Det är illa. Än värre. Hela 42 procent av barnen från hem med lågutbildade föräldrar får inte behörighet. Det är ett fullständigt haveri för idén om en likvärdig skola för alla som kompenserar för barns olika möjlighet för att få stöd hemifrån.

Lärarförbundet anser att klyftan mellan skolelevernas resultat är en negativ effekt av det fria skolvalet och att man inte styrt resurserna bättre (DN 8/9). Vi hade inte kunnat säga det bättre!

Det är dag nu att ge skoldebatten ett klassperspektiv. För att komma tillrätta med de sjunkande skolresultaten behöver vi en resursstark skola som styr resurser till barn med störst behov av skolans insats. Den sk socioekonomiska viktningen ska stärkas och väsentligt mycket större stöd ska ges till barn med särskilda behov, exempelvis fler specialpedagoger och stärkt elevhälsa med kuratorer och skolsjuksköterskor.Det är därför Vänsterpartiet i Upplands Väsby vår budget tillför 21 miljoner kronor utöver alliansens budget till skolan.

Alliansens skolpolitik har havererat. Konkurrensutsättning och ett absurt frikostigt friskolesystem leder inte till bättre resultat utan ökar bara klyftorna. Skattesänkningspolitiken dränerar skolan på resurser. Det blir sedan närmast löjligt att alliansens skarpaste skolförslag handlar om möjlighet att införa ordningsbetyg. ”Ordning och arbetsro” i skolan vill väl alla ha,det är ingen politisk fråga utan en fråga för arbetsledning och lärarprofessionen att lösa.

Nej nu är det dags att starta det mödosamma återuppbygger av ett skolsystem som är likvärdigt för alla och som kompenserar barn från studieovana hem. Detta är en av de rödgrönas absolut viktigaste uppgifter. Ett starkt Vänsterparti garanterar en majoritet med denna inriktning.

Anders Rosén, Vänsterpartiet Upplands Väsby