Vi är idag glada och stolta över att kunna presentera en historisk budget där vi satsar stort på förskola, skola, jobb och bostäder. Med en ansvarsfull ekonomi och kloka investeringar tar vi stora steg för att bygga framtidens Väsby.

Skolan är vår högsta prioritet med mål att alla elever skall nå kunskapskraven. Vi har budgeterat för fler lärare och för en skärpt socioekonomisk viktning. I förskolan kommer alla barn från och med i höst ha rätt till 30 timmar förskola, en reform som kommer att betyda mycket för barnens språkutveckling.

Vi vill vara en attraktiv kommun för de företag som önskar etablera sig här. I samarbete med näringslivet kan vi bryta det utanförskap som arbetslösheten innebär. Vi utlovar en sommarjobbsgaranti som ger ungdomar chansen att träda in på arbetsmarknaden. Vi kommer även att sträva efter att arbetslösa ungdomar ska garanteras ett jobb, en praktik eller utbildning inom 90 dagar.

Vi ska möta efterfrågan på boende och planerar för mer än 1200 nya bostäder under mandatperioden samtidigt som vi gör upp nya planer för framtida byggande.

Nu satsar vi på Väsbys framtid!