Kommunalråd Anders Rosén (V) besökte förra veckan ”Forum för jämställdhet”, Sveriges största jämställdhetskonferens. Här kan du läsa en rapport av Anders från konferensen.

Make the world great again – Hur stoppar vi växande populism och antifeminism?”. Det var kärnfrågan på Forum för jämställdhet i Örebro i slutet av januari. Det är Sveriges största samlingsplats för jämställdhetsarbetare. Tillsammans med hundratals andra från hela landet lyssnade jag och två tjänstemän från kommunen på bland annat fem ministrar, Pia Sundhage, LO:s ordförande, fackföreningsledare och en massa andra inspirerande och kunniga experter och praktiker – alla med genusperspektivet i fokus.

Stämningen var både optimistisk och dämpad. Optimistisk för att det sker så mycket i Sverige, vi är på väg. Erfarenhetsutbytet kring allt vardagligt jämställdhetsarbete som görs inspirerar. Samtidigt, förfäran över det tydliga bakslaget mot kvinnor som är en av kärnvärdena i högerpopulismen som drar fram över världen. Donald Trumps kvinnosyn och angrepp på kvinnors rättigheter är inte bare en slump – ett olyckligt utfall av en gubbe med reaktionära värderingar. Nej, det är ett genomgående tema i alla högerpopulistiska och nyfascistiska rörelser. I deras nationalistiska paket ingår en mycket uttalad syn på kvinnas plats och ”manlighetens” upprättande. Skrämmande och alarmerande ansåg många tunga föreläsare, men också mobiliserande – vi ser redan de massiva protesterna och motkrafterna växa fram runt om i världen.

Jag följde annars spåret kring ekonomisk jämställdhet och fackligt arbete. Tre rubriker på givande panelsamtal var; ”Hur förverkligar vi heltid som norm?”, ”Prislappen för de strukturella löneskillnaderna är 72 miljarder.” och ”Kvinnors arbetsmiljö och sjukskrivningar”. Det är sådant som Vänstern i Väsby sätter högt på dagordningen för jämställdhetsarbetet. Både i majoritetsstyret, i opinionsbildning och i det fackliga arbetet. Jag delar gärna med mig av fakta och inspiration som jag fick med mig – hör av dig!

Vi tuffar på rätt ordentligt med jämställdheten i kommunen. Så bra att moderaterna nu verkar bli obekväma och tycker sig tvingade att opponera. Vi arbetar för att se till att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, villkor och likabehandling i den kommunala verksamheten. Vi försöker motverka att stereotypa normer och förväntningar på killar och tjejer förs vidare. Vi har gett ökat och långsiktigt stöd till Kvinnojour, Brottsofferjour och Tjejjour.  Det inrättas jämställdhetspris riktade till föreningar.  Alla enheter har som uppdrag att utifrån sina verksamheters villkor granska om det är jämställt och vidta åtgärder när det inte är det. Vi driver på, fortbildar och följer upp med tjänstemän som har arbete för jämställdhet som uppgift.

Till grund för arbetet ligger den jämställdhetsstrategi som Vänsterpartiet i Väsby tog initiativ till och kommunfullmäktige antog i full politisk enighet 2014. Moderaterna var inte direkt pådrivande då, men slöt till sist upp bakom det blocköverskridande arbete som bedrevs av både alliansföreträdare och den dåvarande oppositionen.  Nu bryter moderaterna denna enighet.

På senaste kommunfullmäktiges möte i december var jämställdhetsstrategin uppe för behandling. Den ska revideras och aktualiseras vart annat år. Förändringarna var små och av redaktionell karaktär. Det fanns inga avgörande innehållsförändringar. Vi blev därför mycket förvånade att Moderaterna yrkade avslag på strategin. Det är dels en kovändning, det man tidigare var för är man nu emot. Dels en markering mot jämställdhetsarbete, eftersom man bara yrkade avslag utan att föra fram alternativa förslag på hur arbetet ska bedrivas.

Fråga gärna de lokala moderater du träffar vad de menar. Går de med Trump och hans gelikar eller står de upp för kvinnors rättigheter i aktiv handling?

Anders Rosén,
kommunalråd Vänsterpartiet i Upplands Väsby