– Vi vill ha ett Väsby som håller ihop och samarbetar.

Så inledde kommunalråd Anders Rosén (V), politiskt ansvarig för kommunens arbete med trygghet, jämställdhet och folkhälsa, sitt inledningsanförande vid den trygghetsmanifestation som hölls den 5 augusti vid Runbyspåret. En manifestation för att hedra minnet av den unga kvinna som miste sitt liv i joggingspåret för ett år sedan.

Anders pratade om  hur vi tillsammans bygger det trygga Väsby och hur vi alla bidrar till att skapa den gemenskap som håller rädslan borta. Han pratade om mansrollen och de normer som i sin förlängning kan leda till våld med dödlig utgång. 95% av all våldsutövning sker av män. Mot andra män eller mot kvinnor. Det är viktigt att män stiger fram och tar ett större ansvar och gör en aktiv insats för att motverka dåliga mansnormer och värderingar.

– Jag vädjar till alla goda män. Stig fram ett steg till. Ta plats, visa vilka värderingar och normer ni vill föra vidare. Våga ifrågasätta normer. Våga vara de goda förebilderna, sa Anders under anförandet som avslutades med en tyst minut för Ida.

Under kvällen fanns möjlighet att lämna blommor och ljus i ett hjärta intill spåret. Där kunde även förslag på hur kommunen kan jobba med ökad trygghet lämnas.

Flera hundra kom till platsen för att hedra Ida. Det känns fint att se att det finns så många goda krafter som tillsammans verkar för ett tryggt Väsby.