Vänsterpartiet i Väsby har under mandatperioden varit drivande inom den politiska majoriteten för att skapa en sammanhållen och utbyggd ungdomsverksamhet. Tre fritidsgårdar, Vega och det nystartade NAV1 i Messingen drivs nu som en sammanhållen ungdomsenhet. Vi har därmed stärkt den öppna ungdomsverksamheten och lagt en viktig bit till trygghetspusslet genom att verka främjande och förebyggande.

NAV1 vänder sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Verksamheten har redan blivit en succé. Där kan ungdomar träffas, möta vuxna, utöva spontanidrott i Messingens idrottshall, danssal och gym, få hjälp med läxor med mera. NAV1 spelar också en viktig roll för våra ensamkommande ungdomar. Titta gärna in någon kväll och prata med ungdomarna och ledarna.

För Moderaterna i Väsby är det tydligen ett rött skynke att vänstern så tydligt bygger ut välfärden och gör skillnad i ungdomars liv. Efter oroligheterna på och utanför Väsby Nya Gymnasium i december lägger Moderaterna skulden på NAV1. I debattartiklar och motioner föreslår de att NAV1 ska ”pausas” och flyttas. De torgför diverse ogrundade påståenden som stigmatiserar besökarna och nedvärderar både verksamhet och ledare.

NAV1 har inget med oroligheterna att göra. Det intygar gymnasieledning, polis, fältare och fritidsledarna i verksamheten. Tvärtom har NAV1 varit en tillgång för att kunna arbeta konstruktivt med situationen på gymnasiet. Nej, Moderaternas utspel är ett skamlöst försök att vinna poänger och hitta någon konflikt i säkerhets- och trygghetsfrågorna. Valrörelsen har börjat – tyvärr på sämsta och mest osakliga sätt!