I helgen gick Vänsterpartiet Storstockholms regionala vänsterdag RÖD DAG av stapeln. Det blev en dag fylld med politiska samtal, workshops och föreläsningar.

Anders Rosén, kommunalråd Upplands Väsby (V) deltog, tillsammans med Mats Einarsson, kommunalråd Botkyrka (V), Clara Lindblom, personal- och äldreborgarråd Stockholm (V) och Staffan Norberg, kommunalråd Södertälje (V) i ett seminarium där de delade med sig av erfarenheter från majoritetssamarbete och gav exempel på hur vänstern har varit med och påverkat så här halvvägs in i mandatperioden.

Anders berättade om att politikerna i Upplands Väsby höjde skatten med 32 öre efter valet 2014 och att mer resurser med tydlig socioekonomisk viktning nu läggs på skolan.

Anders som bland annat ansvarar för arbetet med jämställdhet, folkhälsa, HBTQ-frågor och trygghet i kommunen berättade att arbete med att implementera den jämställdhetsstrategi som redan fanns i kommunen 2014 var en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet i Väsby att få in i den gemensamma politiska plattform som förhandlade fram tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys bästa efter valet.

Idag är strategin implementerad i kommunens verksamhet. Det finns en jämställdhetsstrateg på plats och tydliga uppdrag ligger i budgeten när det gäller jämställdhet, vilket bäddar för konkreta beslut.

Anders har också tagit initiativ till det långsiktiga stöd och de ökade resurser som ges till kvinnojouren i Väsby och tjejjouren i kommunen.

I den undersökning som görs varje år och som kallas Stockholmsenkäten stack Väsby 2015 ut på ett negativt sätt när det gäller unga tjejers psykiska ohälsa. Det är en fråga som har varit mycket viktigt för Anders att jobba med och uppdrag har nu gått till Utbildningsnämnden, Social- och äldrenämnden och Kultur- och fritidsnämnden som arbetar aktivt med att skapa förändring utifrån sina olika perspektiv.

Två andra frågor som är aktuella i kommunen just nu och som faller under Anders ansvarsområden är dels ett så kallat ”Omsorgslyft”. Omsorgslyftet syftar till att stärka undersköterskornas löner och öka yrkets attraktivitet. Den andra frågan är kommunens arbete med HBTQ-frågor där kommunen nu kommer att ta ett brett grepp om frågorna och se till att kunskapen i kommunens verksamheter ökar.

En erfarenhet Anders delar med sig från sin tids som majoritetspolitiker är att det är bra att muta in ett område och bli riktigt bra på det istället för att jobba med allt och menar att i Upplands Väsby är det ingen som slår vänstern på fingrarna när det gäller jämställdhetsfrågorna.