Det har öppnat en ny ungdomsverksamhet i Messingen som går under namnet NAV1. Verksamheten finns på gatuplanet och riktar sig till ungdomar mellan 16-20 år. Det här är en av de stora satsningar som Vänsterpartiet gör tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys bästa. Vi har kollat med kommunalråd Anders Rosén (V) om hur tankarna har gått runt denna satsning.

Hur kom det sig att ni politiker beslutade er för att göra en ungdomssatsning i Messingen?
Messingen är ett fantastiskt hus men med outnyttjade resurser – multihall, dansstudio, gym och stora fria ytor. Samtidigt vill vi bygga ut den öppna ungdomsverksamheten och skapa fler kontaktytor mellan unga och fritidsledare, fältarbetare och andra vuxna. Ur det föddes initiativet att skapa ett ungdoms- kultur- och trygghetsnav i Messingen. Ungdomsverksamheten blir ett fint tillskott till bibliotek, scenhus och föreningsaktiviteter som vi nu har i huset.

Kommer den här verksamheten att samarbeta med andra verksamheter för ungdomar som finns i Väsby?
Ja, vi bygger upp en sammanhållen öppen ungdomsverksamhet med en ny ungdomschef. Fritidsgårdarna, varav tre återgår i kommunal regi till årsskiftet, Vega och Nav1 samverkar och samplanerar verksamheter. Inriktning på åldrar och olika aktiviteter varierar. Men syftet är detsamma och personalen i respektive verksamhet ska känna att de arbetar i ett större sammanhang.

Vad hoppas du uppnå genom att satsa på ungdomar i Messingen?
Fler meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar. Fler kontaktytor mellan unga och vuxna över generationsgränser. Ökad trygghet och mindre stök på gatorna i centrala Väsby. Samt inte minst att  Messingen blir ett blomstrande multihus som fylls med aktiviteter från morgon till kväll och blir det självklara kultur- och ungdomsnavet i Väsby.

För de som inte har besökt Messingen kan du beskriva vad det är för typ av hus?
Messingen är ett multifunktionshus som nu inrymmer gymnasieskola, bibliotek, möteslokaler för föreningar, ett scenhus samt multihall med gym och dansstudio. För er som inte har varit in i Messingen och sett den nya verksamheten så är ett tips att gå dit och kolla hur det ser ut. Det har blivit jättefint!