Söndag den 12 april är det dags för årsmöte med Väsbyvänstern. Vi kommer att hålla till i ABFs lokaler på Optimusvägen 12 och hålla på mellan 13.00 – 15.30. Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete och att träffa andra medlemmar. Under mötet kommer vi att bland annat att gå igenom verksamhetsplanen och välja styrelse, revisorer och valberedning. Din röst är viktig!
Kallelse till årsmötet och handlingar kommer i ett separat utskick men det finns en hel del att tänka på redan nu:

Nominera till förtroendeuppdrag.
Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, revisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Tänk på att fråga personen du vill nominera innan du skickar in förslaget.

Skicka din nominering till Nike Dahlskog på nike.dahlskog@upplandsvasby.se senast 23 mars. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till ordförande Kamal Schtaie på kamal@schtaie.se.

Lämna ett förslag till årsmötet
Har du förslag till årsmötet? Lämna in det som en motion som årsmötet kan ta ställning till. Den färdiga motionen skickas till vår politiska sekreterare Nike Dahlskog på nike.dahlskog@upplandsvasby.se senast den 16 mars. Hör av dig till Nike om du har frågor om hur du skriver din motion.