Dy fyra borgerliga allianspartierna och Väsbys Bästa gör nu ett försök att bilda koalition för att styra Väsby. Därmed samlar de 25 av 51 mandat i kommunfullmäktige. Således är de ett minoritetsstyre. Minoritetsstyren är i sig inget uppseendeväckande. Det KAN fungera om det finns bakomliggande överenskommelser och tydliga spelregler. Så är tyvärr inte fallet nu i Väsby. Den nya konstellationen verkar ägna sig åt önsketänkande och står på synnerligen skakig grund.

Sverigedemokraterna kommer att ha en vågmästarställning både i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Att tro att SD inte kommer att ställa några som helst motkrav för att ge stöd är naivt. Väsbyalliansen kan försöka sig på att med valtekniska knep skapa en mindre kommunstyrelse där de får majoritet utan SD stöd. Detta kommer i så fall inte att återspegla majoritetsförhållandena utifrån valresultatet och kommer ytterligare att späda på SD:s ”offerroll”. Om det görs med baktanken att så många ärenden som möjligt ska tas, mer slutet i  en mindre krets,  i Kommunstyrelsen och inte i fullmäktige så går det dessutom stick i stäv med de fina deklarationerna om ökad transparens och medborgarinflytande.

Min uppfattning är att SD ska förhindras från politiskt inflytande i sakfrågor genom att den stora majoritet som står för andra värderingar och inriktningar kommer överens. Däremot ska de inte stängas ute från representation med valtekniska knep.

Om Väsbyalliansen tror på någon slags lokal decemberöverenskommelse där de rödgröna ska tolerera minoritetsstyret så är de likaså naiva. Ett sådant arrangemang förutsätter överenskommelser och avtal mellan parterna om arbets- och samverkansformer. Så länge något sådant inte finns på plats kommer de rödgröna naturligtvis inte att underlätta styret. Väsbyalliansen verkar ta för givet att andra ska bjuda till, samverka och göra uppgörelser. Tämligen arrogant start för ett styre som är beroende av uppgörelser över blockgränserna.

Den plattform som Väsbyalliansen presenterat är i sig ett skakigt aktstycke med stora inneboende motsättningar. Å ena sidan en  fast och tydlig ekonomisk ram enligt moderat modell. Med skattesänkning och stora överskottsmål. Lika med mindre resurser till budgeten. Å andra sidan långa önskelistor på reformer, förstärkningar, upprustningar och investeringar utan tydlig prioritering. Kryddat med till intet förpliktigande deklarationer. Det ska bli mycket intressant att se den budget som ska presteras på grundval av denna plattform. Då har vi sanningens minut för hur hållbar Väsbyalliansen kan vara.

Nej. Väsby behöver ett stabilare styre än det Väsbyalliansen nu går fram med. Det finns alternativ. Vänsterpartiet är redo att pröva ett brett blocköverskridande styre där sakfrågor ställs i fokus för att lösa lokalpolitiska uppgifter och utveckla Väsby. Med samverkan mellan rödgröna och liberalt sinnade så kan en stabil majoritet skapas.

Väsbys Bästa valde, av för mig obegripliga skäl, att gå in i ett blockbevarande allianssamarbete. Kanske för att gräset alltid verkar grönare på andra sidan. Hursomhelst, skakigt blir det. När det skakat färdigt kanske något nytt kan formas för Väsby med de rödgröna och borgerliga mittenpartierna i samverkan.

Receptet för Väsbykakan

En liter ansvarstagande och pragmatism.

En halv liter budgetrealism

3 dl Social passion

3 dl Klimatanpassning

1 st blocköverskridande skolutveckling

1 st blocköverskridande långsiktigt samhällsbygge

En rejäl näve jämställdhet

Strö över näringslivsutveckling

Krydda med några idrottsanläggningar

Häll smeten i en form med gemensam värdegrund. Grädda med omsorg.

Garnera med medborgarinflytande och ödmjukhet inför uppgiften.

 

Anders Rosén