Söndagen den 20 mars höll VäsbyVänstern sitt årsmöte. Styrelsen och kommunala gruppen föredrog sina verksamhetsberättelser och den ekonomiska berättelsen. Beslut fattades om årets verksamhetsplan. En ambitiös plan som inkluderar både utåtriktad verksamhet och  intern utveckling.

VäsbyVänsterns nya styrelse består av:

Kamal Schtaie, ordförande

Fredy Duran, kassör

Karin Lindh, ordinarie

Morlin Schubert, ordinarie

Maria Boman, ordinarie

Päivi Verdier, ersättare

Anders Rosén, ersättare

Årsmötet blev en trevlig tillställning med konstruktiva diskussioner och en god stämning.